Zapoznaj się z animacją i wykonaj polecenia.

RuDRYQutUmW4H
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 1

Opisz warunki niezbędne przy powstawaniu lodowców.

RRdfutNiHBGVl
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Na podstawie animacji wymień czynniki wpływające na powstanie lodu lodowcowego.

R1eZTMxycUtXw
(Uzupełnij).