Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RlFsU3UwWs3k51
Ćwiczenie 1
Łączenie par. Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.. Miejsce gromadzenia się śniegu i jego przekształcanie się w lód lodowcowy to jęzor lodowcowy .. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Granica wiecznego śniegu to wysokość, powyżej której w ciągu roku więcej śniegu spada, niż się topi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Firn ma większą zawartość powietrza niż śnieg.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pod wpływem działania promieni słonecznych, wiatru i deszczu śnieg przekształca się w firn.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R7i2p9YLX0LIW1
Ćwiczenie 2
Zaznacz, jak zmieniają się właściwości śniegu i lodu w procesie tworzenia się lodu lodowcowego. – gęstość maleje/wzrasta – ciężar maleje/wzrasta – zawartość powietrza maleje/wzrasta – grubość warstwy maleje/wzrasta
Rh0bFWypoKse51
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj wysokość granicy wiecznego śniegu do obszaru. obszary zwrotnikowe Możliwe odpowiedzi: 1. 4500-5000 m n.p.m, 2. 1500-3500 m, 3. 0-100 m n.p.m, 4. 6400 m n.p.m strefa umiarkowana Możliwe odpowiedzi: 1. 4500-5000 m n.p.m, 2. 1500-3500 m, 3. 0-100 m n.p.m, 4. 6400 m n.p.m strefa równikowa Możliwe odpowiedzi: 1. 4500-5000 m n.p.m, 2. 1500-3500 m, 3. 0-100 m n.p.m, 4. 6400 m n.p.m obszary okołobiegunowe Możliwe odpowiedzi: 1. 4500-5000 m n.p.m, 2. 1500-3500 m, 3. 0-100 m n.p.m, 4. 6400 m n.p.m
RwC5KtCAgjrdL1
Ćwiczenie 4
Uzupełnij tekst: Lód lodowcowy to lód o budowie 1. śniegu, 2. ziarnistej, 3. firn, 4. cementem lodowym, będącej wynikiem kilku faz przemian pod wpływem nagromadzania się kolejnych warstw 1. śniegu, 2. ziarnistej, 3. firn, 4. cementem lodowym. Śnieg przekształca się w 1. śniegu, 2. ziarnistej, 3. firn, 4. cementem lodowym, kolejny etap to powstanie lodu firnowego, który składa się z kryształków lodu spojonych ze sobą 1. śniegu, 2. ziarnistej, 3. firn, 4. cementem lodowym.
R1RuehuIeyAUj2
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj zawartość powietrza w poszczególnych etapach powstawania lodu lodowcowego. śnieg Możliwe odpowiedzi: 1. 90%, 2. 10%, 3. 50%, 4. 20-30% firn Możliwe odpowiedzi: 1. 90%, 2. 10%, 3. 50%, 4. 20-30% lód firnowy Możliwe odpowiedzi: 1. 90%, 2. 10%, 3. 50%, 4. 20-30% lód lodowcowy Możliwe odpowiedzi: 1. 90%, 2. 10%, 3. 50%, 4. 20-30%
21
Ćwiczenie 6

Wymień czynniki, które muszą zaistnieć, aby powstał lód lodowcowy.

R1IPQlFXP1kKy
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 7
RGiRVO6F70BRm
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R17pbJvN30rQV
Uporządkuj, zaczynając od góry, warstwy występujące w dolinie, gdzie znajduje się lód lodowcowy. Elementy do uszeregowania: 1. firn, 2. śnieg, 3. lód lodowcowy, 4. lód firnowy
3
Ćwiczenie 8
RXaNkFjNBD666
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R2SsCDvjksmPB
Uporządkuj od występującej najwcześniej do występującej najpóźniej fazy powstawania lodu lodowcowego: Elementy do uszeregowania: 1. Wielokrotne topnienie i zamarzanie śniegu, 2. Powstawanie firnu, 3. Gromadzenie się śniegu w polu firnowym, 4. Wzrost ciśnienia spowodowany dalszym naciskiem ogromnych mas lodu firnowego, 5. Pojawienie się wody na skutek nacisku położonych wyżej warstw śniegu i firnu, 6. Powstawanie lodu lodowcowego, 7. Powstawanie lodu firnowego