Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Bi9aJuCk8Q91
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją i na podstawie dostępnych źródeł wiedzy oraz informacji z zakresu fizyki wyjaśnij, który rodzaj fal wywołuje większe zniszczenia. Swoją odpowiedź uzasadnij.

R1BVpmy348tzN
Rodzaj fal powodujący duże zniszczenia to... (Uzupełnij).
R1dfSN0YqQW5m
(Uzupełnij).
Polecenie 2
RxKO8qtGVOoN2
Zaznacz poprawne dokończenie zdania

Hipocentrum to: Możliwe odpowiedzi: 1. położony w głębi Ziemi hipotetyczny punkt, od którego rozchodzą się fale sejsmiczne., 2. pewna objętość wewnątrz Ziemi, w której nastąpiło wyzwolenie energii sprężystej., 3. punkt na powierzchni skorupy ziemskiej położony w najbliższej odległości (prostopadle) od ogniska trzęsienia ziemi., 4. warstwa o grubości ok. 100 km położona w górnej części płaszcza ziemskiego, tuż pod litosferą.