Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R10cXx0lyWSyT1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.

Strefa asejsmiczna to: Możliwe odpowiedzi: 1. strefa, w której nie występują trzęsienia ziemi., 2. strefa, w której występuje bardzo dużo trzęsień ziemi., 3. strefa, w której trzęsienia ziemi są bardzo silne., 4. strefa, w której dawniej nie występowały trzęsienia ziemi, a obecnie występują.
RTZwYhesXVghq1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie przyporządkuj określenia do właściwych definicji. Trzęsienie ziemi głębokie: Możliwe odpowiedzi: 1. miejsce występowania częstych i silnych trzęsień ziemi. 2. miejsce na powierzchni ziemi gdzie trzęsienie ziemi jest najsilniejsze. 3. jego hipocentrum występuje na głębokości od trzystu pięćdziesięciu do siedmiuset kilometrów. 4. określana są na podstawie amplitudy drgań sejsmicznych. Epicentrum: Możliwe odpowiedzi: 1. miejsce występowania częstych i silnych trzęsień ziemi. 2. miejsce na powierzchni ziemi gdzie trzęsienie ziemi jest najsilniejsze. 3. jego hipocentrum występuje na głębokości od trzystu pięćdziesięciu do siedmiuset kilometrów. 4. określana są na podstawie amplitudy drgań sejsmicznych. Skala Richtera: Możliwe odpowiedzi: 1. miejsce występowania częstych i silnych trzęsień ziemi. 2. miejsce na powierzchni ziemi gdzie trzęsienie ziemi jest najsilniejsze. 3. jego hipocentrum występuje na głębokości od trzystu pięćdziesięciu do siedmiuset. 4. określana są na podstawie amplitudy drgań sejsmicznych. Obszar sejsmiczny: Możliwe odpowiedzi: 1. miejsce występowania częstych i silnych trzęsień ziemi. 2. miejsce na powierzchni ziemi gdzie trzęsienie ziemi jest najsilniejsze. 3. jego hipocentrum występuje na głębokości od trzystu pięćdziesięciu do siedmiuset kilometrów. 4. określana są na podstawie amplitudy drgań sejsmicznych.
RgYhuMUtJbHRt1
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie wybierz prawidłową odpowiedź. Spośród poniższych twierdzeń wybierz te, które są prawdziwe dla obszarów sejsmicznych. Możliwe odpowiedzi: 1. Związane są z obszarami ryftowymi i subdukcji., 2. Występują wokół Pacyfiku., 3. Nie występują w górach., 4. Obejmują obszary ostatniej orogenezy.
RnI2G5eqYI6pP1
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie uzupełnij puste pole w tekście. Trzęsienie: Możliwe odpowiedzi: 1. hipocentrum, 2. ziemi, 3. subdukcji, 4. euroazjatycką, 5. Richtera, które wystąpiło jedenastego kwietnia dwa tysiące jedenastego roku w Japonii spowodowało ogromne straty ludzkie jak i materialne. Jego: Możliwe odpowiedzi: 1. hipocentrum, 2. ziemi, 3. subdukcji, 4. euroazjatycką, 5. Richtera, występowało na głębokości trzynastu kilometrów pod powierzchnią ziemi. Spowodowało ono powstanie fali tsunami, która zalała elektrownię atomową w Fukushimie. Geologiczną przyczyną trzęsienia było przesunięcie skał w strefie Możliwe odpowiedzi: 1. hipocentrum, 2. ziemi, 3. subdukcji, 4. euroazjatycką, 5. Richtera, gdzie płyta pacyficzna zderza się z Możliwe odpowiedzi:  1. hipocentrum, 2. ziemi, 3. subdukcji, 4. euroazjatycką, 5. Richtera. Same trzęsienie osiągnęło magnitudę 6.6 otwartej skali: Możliwe odpowiedzi: 1. hipocentrum, 2. ziemi, 3. subdukcji, 4. euroazjatycką, 5. Richtera.
R1DXa2TDOdlB81
Ćwiczenie 5
Działalność człowieka, która może doprowadzić do trzęsienia ziemi to: Możliwe odpowiedzi: 1. wydobycie surowców kopalnianych, 2. uprawy roślin, 3. wycinanie lasów, 4. pobór wody z zasobów podziemnych
RbdUDwgzMxYnA2
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie oceń prawdziwość stwierdzeń. 1. Trzęsienia ziemi mogą wywoływać czynniki antropogeniczne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 2. Trzęsienia ziemi rozchodzą się od powierzchni terenu w głąb ziemi. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 3. Skala Richtera to skala logarytmiczna. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 4. Najsilniejsze trzęsienia notuje się w strefach asejsmicznych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 5. Polska leży w większości w obszarze asejsmicznym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
21
Ćwiczenie 7

Na podstawie poniższej grafiki określ związki pomiędzy tektoniką płyt litosfery a występowaniem trzęsień ziemi.

Na podstawie opisu grafiki określ związki pomiędzy tektoniką płyt litosfery a występowaniem trzęsień ziemi.

RryhvLgjRKCcH
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie E. Jaworska, P. Jaworski, Geografia. Repetytorium, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2012, licencja: CC BY-SA 3.0.
R11WJb3z9xoXV
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wyspy Japońskie położone są na styku płyt litosfery, a ich obszar jest gęsto zaludniony. Trzęsienia rejestrowane są codziennie, w bardzo szerokim spektrum magnitud. Wyjaśnij, dlaczego pomimo tych czynników uszkodzenia po większości trzęsień ziemi nie są znaczne?

REVC7WA9QfGQe
.