Polecenie 1

Przeanalizuj dokładnie poniższą animację 3D. Zastanów się, dysponując jakimi danymi można wyznaczyć długości odpowiednich odcinków i ostatecznie miarę kąta dwuściennego pomiędzy ścianami bocznymi w czworościanie.

R1JSqXgvHKtTQ
Film przedstawia procedure wyznaczania kąta dwuściennego między dwoma ścianami w czworościanie.
Polecenie 2

Wyznacz miarę kąta dwuściennego pomiędzy dwiema ścianami czworościanu foremnego.

Polecenie 3

W czworościanie ABCD kąty płaskie BAD, CADCAB mają miarę α, gdzie 0°<α<90°. Wykaż, że cosinus kąta dwuściennego pomiędzy sąsiednimi ścianami wynosi 1-12cos2α2.