Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Eulera dla ostrosłupów. Zapoznaj się z animacją 3D dotyczącą twierdzenia

Zapoznaj się z animacją 3D dotyczącą twierdzenia Eulera dla ostrosłupów. Przeanalizuj przedstawione zadania i ich rozwiązania. Zwróć uwagę na przyjęte oznaczenia i sposób zapisu kolejnych etapów pracy.

RkkX1qOy1p6eA
Film nawiązujący do treści materiału dotyczącej twierdzenia Eulera dla ostrosłupów.
Polecenie 2

Jaki wielokąt jest w podstawie ostrosłupa, jeżeli suma ilości jego wierzchołków, krawędzi i ścian jest równa 118?

Polecenie 3

Rozpatrujemy ostrosłup  n-kątny. Tworzymy wielościan niewypukły, wydrążając z danego ostrosłupa ostrosłup do niego podobny w skali 1:4. Podstawa mniejszego ostrosłupa jest zawarta w podstawie większego. Sprawdź, czy taka bryła spełnia wzór Eulera.  Możesz wykorzystać poznaną metodę , dzięki której ilość ścian, krawędzi i wierzchołków ostrosłupa wyrażamy za pomocą jednej zmiennej n określającej ilość krawędzi podstawy ostrosłupa.

Rozpatrujemy ostrosłup n-kątny. Tworzymy wielościan niewypukły, wydrążając z danego ostrosłupa ostrosłup do niego podobny w skali 1:4. Podstawa mniejszego ostrosłupa jest zawarta w podstawie większego. Sprawdź, czy taka bryła spełnia wzór Eulera. Możesz wykorzystać metodę omówioną w samouczku, dzięki której ilość ścian, krawędzi i wierzchołków ostrosłupa wyrażamy za pomocą jednej zmiennej n określającej ilość krawędzi podstawy ostrosłupa.