1
Pokaż ćwiczenia:
RaAcLRg7Ta0tB1
Ćwiczenie 1
Przeciągnij i wstaw odpowiedni wielokąt będący podstawą ostrosłupa, który ma:
 • 13 ścian - 1. 20-kąt, 2. 40-kąt, 3. 12-kąt, 4. 13-kąt, 5. 80-kąt

 • 80 krawędzi - 1. 20-kąt, 2. 40-kąt, 3. 12-kąt, 4. 13-kąt, 5. 80-kąt

 • 21 wierzchołków - 1. 20-kąt, 2. 40-kąt, 3. 12-kąt, 4. 13-kąt, 5. 80-kąt
 • R9iCfHZw5sk4T1
  Ćwiczenie 2
  Zaznacz zdania prawdziwe.
  Istnieje ostrosłup, który ma: Możliwe odpowiedzi: 1. 9 krawędzi, 2. 96 krawędzi, 3. 996 krawędzi, 4. 9669 krawędzi
  R1OSoNsDiU0qL2
  Ćwiczenie 3
  Wskaż zdanie fałszywe: Możliwe odpowiedzi: 1. Liczba krawędzi ostrosłupa jest o 2 mniejsza od podwojonej liczby jego ścian, 2. W dowolnym ostrosłupie liczba ścian i liczba wierzchołków jest zawsze taka sama, 3. Istnieje ostrosłup, który ma dokładnie 1318 wierzchołków, 4. Istnieje ostrosłup, który ma dokładnie 1318 krawędzi
  2
  Ćwiczenie 4
  RzIgvqMaSnyiy
  Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

  Dany jest ostrosłup o nieparzystej liczbie wierzchołków, którego wszystkie krawędzie mają równe długości. Oblicz ile krawędzi ma ten ostrosłup.

  3
  Ćwiczenie 5

  W ostrosłupie liczba krawędzi wynosi 190% liczby wierzchołków. Wyznacz liczbę ścian tego ostrosłupa.

  3
  Ćwiczenie 6

  Przyjmując, że K oznacza liczbę krawędzi pewnego ostrosłupa a S liczbę jego ścian. Ile wierzchołków ma ten ostrosłup, jeżeli spełniona jest równość K2+3K=18S2.

  3
  Ćwiczenie 7

  W ostrosłupie iloczyn liczby ścian i liczby krawędzi wynosi 84. Jaką figurą jest podstawa tego ostrosłupa?

  3
  Ćwiczenie 8

  Rozpatrzmy ostrosłup, w którym V oznacza liczbę wierzchołków, E liczbę krawędzi oraz F liczbę ścian. Konstruujemy prostopadłościan o wymiarach równych V×E×F. Wiemy, że objętość tego prostopadłościanu wynosi 360. Oblicz wymiary prostopadłościanu.