Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z przykładami przedstawionymi w animacji 3D, a następnie wykonaj polecenie 2.

R14NbkQ8I4Ict
Film przybliżający zagadnienie powierzchni czworościanu foremnego.
Polecenie 2
R1WVC8qqNA161
Dostępne opcje do wyboru: trójkątów, pole powierzchni, pól powierzchni, trójkąt, czworościan, czterech trójkątów. Polecenie: Przeciągając prawidłowe wyrazy w odpowiednie miejsca zbuduj warunek istnienia czworościanu analogiczne do warunku istnienia trójkąta. Aby zbudować z  luka do uzupełnienia czworościan, każdy luka do uzupełnienia powinien mieć luka do uzupełnienia mniejsze od sumy luka do uzupełnienia pozostałych trójkątów.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida