Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
Ra2tkc6hD8skF
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RLcwmzmTztXqV
Która z poniżej opisanych figur jest siatką czworościanu foremnego? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. Siatka w kształcie równoległoboku składającego się z czterech przystających trójkątów równobocznych., 2. Siatka w kształcie ośmiokąta zbudowana z trójkątów przystających, z którego wycięto dwa kolejne trójkąty., 3. Siatka w kształcie trójkąta, zbudowanego z czterech przystających trójkątów równobocznych.
1
Ćwiczenie 2

Trójkąt równoboczny o boku 8 cm jest siatką czworościanu foremnego. Wysokość ściany czworościanu foremnego ma długość:

R16z3hu3TgQZc
R1EZF7RJVMZD6
Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 22, 2. 3, 3. 22, 4. 23
R1JrlKTy8TIsU2
Ćwiczenie 3
Zaznacz poprawną odpowiedź. Pole powierzchni czworościanu foremnego obliczamy ze wzoru: Możliwe odpowiedzi: 1. P=a234, 2. P=a26, 3. P=a23, 4. P=a223
R7eWFnsnlEPRC2
Ćwiczenie 4
Połącz parami: pole siatki czworościanu foremnego i długość krawędzi czworościanu zbudowanego z tej siatki. a Możliwe odpowiedzi: 1. a, 2. a, 3. a, 4. a a  Możliwe odpowiedzi: 1. a, 2. a, 3. a, 4. a a  Możliwe odpowiedzi: 1. a, 2. a, 3. a, 4. a a  Możliwe odpowiedzi: 1. a, 2. a, 3. a, 4. a
1
Ćwiczenie 5

Pole powierzchni całkowitej czworościanu foremnego jest równe 163. Oblicz długość krawędzi bryły.

2
Ćwiczenie 6

W czworościan foremny o krawędzi długości a wpisano kulę. Oblicz stosunek powierzchni czworościanu do powierzchni tej kuli.

RuvJfuJ8d1VE63
Ćwiczenie 7
Dany jest czworościan foremny o krawędzi długości a. Jak zmieni się jego pole powierzchni całkowitej, jeżeli długość krawędzi zostanie zmniejszona czterokrotnie? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Zmniejszy się o połowę., 2. Pozostanie takie samo., 3. Zmaleje czterokrotnie., 4. Zmaleje szesnastokrotnie.
3
Ćwiczenie 8

Na czworościanie foremnym o krawędzi długości a opisano kulę. Oblicz stosunek powierzchni czworościanu do powierzchni tej kuli.