Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją i zwróć uwagę na różne ujęcia terminu „kultura”, a następnie wykonaj polecenia.

RGutKP0UUlDwA
Film nawiązujący do treści materiału - wyjaśnia, czym jest kultura.
Ćwiczenie 1
R1Ddnm6yVnQwj
Podaj kilka przejawów kultury młodzieżowej, z którymi stykasz się w swojej szkole. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RcJqmj0tFZWAI
Stanowisko: (Wybierz: ujęcie normatywne, ujęcie opisowe) Uzasadnienie: (Uzupełnij).