Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zapoznaj się z przedstawioną poniżej animacją. Przeanalizuj zaprezentowane w niej rozwiązanie zadania, dotyczącego dziesięciocyfrowych liczb naturalnych, których iloczyn cyfr jest równy 84.

R1CDGaYZyxROQ
Polecenie 2

Korzystając z pomysłu omówionego w powyższej animacji oblicz, ile jest dwunastocyfrowych liczb naturalnych, których iloczyn cyfr w zapisie dziesiętnym jest równy 180.