Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zapoznaj się z przedstawioną poniżej animacją. Przeanalizuj zaprezentowane w niej rozwiązanie zadania. Jest w nim pokazane, jak obliczyć, ile jest wszystkich pięciocyfrowych liczb naturalnych o różnych cyfrach, które są większe od 62571.

RcfHh90xj4DEp
Polecenie 2

Rozumując podobnie, jak w rozwiązaniu zadania omówionego w powyższej animacji oblicz, ile jest wszystkich sześciocyfrowych liczb naturalnych o różnych cyfrach, które są mniejsze od 470913.