Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Przeanalizuj uważnie przykłady przedstawione w animacji. Najpierw samodzielnie rozwiąż zadania, następnie sprawdź swoje rozwiązania z tymi, które są przedstawione w animacji. W przykładzie drugim pamiętaj o własnościach pierwiastków arytmetycznych stopnia drugiego.

RN2Makh1L4BNx

Po przeanalizowaniu materiału przedstawionego w animacji, wykonaj poniższe polecenia.

Polecenie 2

Funkcja f opisana jest za pomocą wzoru.

fx=5-x-3, gdy x-4;4.

Naszkicuj wykres tej funkcji, wyznacz jej zbiór wartości, wyznacz jej wartość największą oraz najmniejszą (o ile istnieją).

Polecenie 3

Funkcja f opisana jest za pomocą wykresu.

R15CGeTSz7szJ
R1Gy4Mpr4XR7w
Dostępne opcje do wyboru: jest równa 4, jest równa 2,4, nie istnieje, jest równa -0,5, nie istnieje, jest równa 0, jest równa -1. Polecenie: Na podstawie wykresu uzupełnij poniższe zdania. Przeciągnij prawidłowe odpowiedzi w poprawne miejsca. Najmniejsza wartość funkcji luka do uzupełnienia .
Największa wartość funkcji luka do uzupełnienia .