Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Rysunek przedstawia wykres funkcji f.

R1RJFzYHi6Fdi
R4itBvtsqtZC9
Wskaż zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Największą wartością funkcji f jest liczba 2., 2. Najmniejszą wartością funkcji f jest liczba 2., 3. Największą wartością funkcji f jest liczba 3., 4. Najmniejszą wartością funkcji f jest liczba -1., 5. Największa wartość funkcji f nie istnieje., 6. Najmniejsza wartość funkcji f nie istnieje.
1
Ćwiczenie 2

Rysunek przedstawia wykres funkcji f.

R12cggk65YEFG
R10L9rWj6NFmN
Na podstawie rysunku uzupełnij poniższe luki. Największa wartość funkcji f jest równa 1. -1, 2. 2, 3. -3, 4. 1, 5. 0.
Najmniejsza wartość funkcji f jest równa 1. -1, 2. 2, 3. -3, 4. 1, 5. 0.
2
Ćwiczenie 3
RLfUiLqHa7e4O
Funkcja f opisana jest za pomocą wzoru fx=2x, gdy x2, 8. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Największą wartość funkcja przyjmuje dla x=2., 2. Najmniejsza wartość funkcji jest równa 14., 3. Funkcja nie przyjmuje wartości największej., 4. Funkcja nie przyjmuje wartości najmniejszej.
2
Ćwiczenie 4
ROHdPYjz6Evd0
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Funkcja f opisana jest za pomocą wykresu.

Ilustracja przedstawia układ współrzędnych z poziomą osią X od minus ośmiu do pięciu oraz z pionową osią Y od minus czterech do sześciu. Wykres funkcji leży we wszystkich ćwiartkach i jest łamaną otwartą o trzech ukośnych bokach i jednym poziomym. Początek pierwszego ukośnego boku łamanej znajduje się w punkcie -7;4, a koniec tego boku znajduje się w punkcie -4;-2. Punkt ten jest początkiem drugiego, ukośnego boku, którego koniec znajduje się w punkcie -1;5. Jest to początek trzeciego, poziomego boku o końcu w punkcie 112;5. Ten punkt jest też początkiem czwartego, ukośnego boku o końcu w punkcie 4;-3.

R1CVUeDXn0xRi
Możliwe odpowiedzi: 1. -15, 2. 16, 3. -5, 4. -3
2
Ćwiczenie 5
Ry0qk23TV0sib
Funkcja f jest określona wzorem f(x)=x2+6x+9 dla x-5,-1. Uzupełnij poniższe luki.
Najmniejsza wartość funkcji f jest równa 1. 4, 2. 3, 3. 2, 4. -1, 5. 0, 6. 9.
Największa wartość funkcji f jest równa 1. 4, 2. 3, 3. 2, 4. -1, 5. 0, 6. 9.
2
Ćwiczenie 6
R190wbsAI1o0l
Funkcja f jest określona wzorem f(x)=32-|x| dla x-20,36. Uzupełnij:
Największa wartość funkcji f jest równa 1. 24, 2. 12, 3. -4, 4. -8, 5. 32, 6. -16.
Najmniejsza wartość funkcji f jest równa 1. 24, 2. 12, 3. -4, 4. -8, 5. 32, 6. -16.
3
Ćwiczenie 7
RRA5ZicRGKxN5
Funkcja f jest określona wzorem f(x)=12x-3 dla x-9,1.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Funkcja f przyjmuje wartość największą, równą -1, dla argumentu x=-9.
Prawda Fałsz

Suma wartości najmniejszej i wartości największej funkcji f jest równa -7.
Prawda Fałsz

Iloczyn wartości najmniejszej i wartości największej funkcji f jest równy -6.
Prawda Fałsz

Funkcja f nie przyjmuje wartości najmniejszej.
Prawda Fałsz

Funkcja f jest określona wzorem fx=12x-3 dla x-9,1.

Oceń prawdziwość poniższych zdań.

Ryoe8ECeJCSGY
1. Funkcja f przyjmuje wartość największą, równą -1, dla argumentu x=-9. Możliwe odpowiedzi: 1. Prawda, 2. Fałsz
ReSzBhOH547QC
2. Suma wartości najmniejszej i wartości największej funkcji f jest równa -7. Możliwe odpowiedzi: 1. Prawda, 2. Fałsz
RhCTXXpbE6MBD
3. Iloczyn wartości najmniejszej i wartości największej funkcji f jest równy -6. Możliwe odpowiedzi: 1. Prawda, 2. Fałsz
RPcec5S5vkFfs
4. Funkcja f nie przyjmuje wartości najmniejszej. Możliwe odpowiedzi: 1. Prawda, 2. Fałsz
3
Ćwiczenie 8
RLWXFcNTzGxpG
Połącz funkcję opisaną za pomocą wzoru z jej największą wartością. fx=3x+2, gdy x-5, 7 Możliwe odpowiedzi: 1. 16, 2. 23, 3. 7, 4. 6 fx=x2+2x+1, gdy x-1, 5 Możliwe odpowiedzi: 1. 16, 2. 23, 3. 7, 4. 6 fx=x-32x-3, gdy x4, 10 Możliwe odpowiedzi: 1. 16, 2. 23, 3. 7, 4. 6 fx=x-5+6, gdy x0, 15 Możliwe odpowiedzi: 1. 16, 2. 23, 3. 7, 4. 6