Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Prześledź procedurę inicjowania referendum lokalnego tematycznego i odwoławczego przeprowadzanych na wniosek mieszkańców. Następnie wykonaj zadania.

R15yLBP3DW1gk
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Procedura inicjowania referendum lokalnego przeprowadzonego na wniosek mieszkańców.
Ćwiczenie 1
R17r4ZdAuxLQU
Rozważ, czy procedura inicjowania referendum na wniosek mieszkańców daje obywatelom realny wpływ na władze lokalne. Uwzględnij aspekt prawny oraz praktyczny. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1O9yPIY5Gu1W
Podaj, na jakich etapach i czym procedura inicjowania referendum odwoławczego różni się od tej, jaka występuje przy referendum tematycznym. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
R10tlcLaKOz08
Przygotuj wniosek o przeprowadzenie referendum tematycznego dotyczący sprawy ważnej dla twojej gminy. (Uzupełnij).