Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją i wykonaj ćwiczenia.

R15MLzAXC66pn
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Rok 1789: Deklaracja praw człowieka i obywatela - krok do nowej konstytucji.
Ćwiczenie 1
RDAoaADPVG27g
Przedstaw, jaki cel przyświecał stanowi trzeciemu w czasie obrad w sali do gry w piłkę. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
Rg3NnzD17xdiF
Wyjaśnij, dlaczego przedstawiciele stanu trzeciego chcieli uchwalić konstytucję. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
R1E4U44ATVqhH
Wyjaśnij, jak zmieniała się pozycja przedstawicieli stanu trzeciego po uchwaleniu Deklaracji praw człowieka i obywatela. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
RkdMxNRuKkJkw
Podaj, do czego doprowadził króla brak zgody na współpracę ze społeczeństwem francuskim. (Uzupełnij).