Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją i wykonaj ćwiczenie.

RyiCPN0M3XcqB
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Kasacja jako przykład środków zaskarżania.
Ćwiczenie 1
R1KrNKNYPtolj
Wyszukaj w internecie informacji na temat spraw, w których doszło do skutecznego postępowania kasacyjnego. Odpowiedz na pytanie, jakich przestępstw dotyczyły te sprawy? Na co powoływano się w skardze kasacyjnej? Podaj dwa przykłady. (Uzupełnij).