Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższą animacją. Opisz w 4‑5 zdaniach, jak zmieniło się życie codzienne przeciętnego Francuza po wprowadzeniu republikańskich świąt i nowego kalendarza.

RjEd5ZyPHQDz0
Twoja odpowiedź: (Uzupełnij).
Polecenie 2

Wprowadzenie nowych obyczajów miało duże znaczenie propagandowe. Jakie wartości władze rewolucyjne promowały za ich pośrednictwem?

RlsQ96MVtguJs
Twoja odpowiedź: (Uzupełnij).
R1aRSIi2USXY0
Film nawiązujący do republikańskich świąt i kalendarza.