Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1MWoQOHf0NZ11
Film pt. "Tętno i jego pomiar"
Polecenie 1
RifWqj8KDqkjZ
Wymień sposoby pomiaru tętna u człowieka. (Uzupełnij).
Polecenie 2
R11z8g73Av3ei
Wymień czynniki wpływające na wysokość tętna u człowieka oraz scharakteryzuj zależność tętna od wieku. (Uzupełnij).