Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Scharakteryzuj na podstawie multimedium religijność polskiego Sarmaty.

RzncSNqDvRBky
(Uzupełnij).
R1buXATFFtrxd
Nagranie filmowe lekcji dotyczące Sarmatów.
Polecenie 2

Jakie cechy Sarmaty ukazane w multimedium dostrzegasz u współczesnych Polaków? Przedstaw swoje obserwacje w wypowiedzi pisemnej. Zilustruj argumenty przykładami.

RLzMc25x6o1io
(Uzupełnij).
RnCX4vYpwggcF
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawną odpowiedź. Ksenofob to: Możliwe odpowiedzi: 1. osoba, która ma wrogi stosunek do wszystkiego, co obce., 2. osoba wrogo nastawiona do innych., 3. człowiek niemający poczucia własnej wartości., 4. osoba bojąca się cudzoziemców.
R1C4OdcARUFpp
Ćwiczenie 2
Zaznacz poprawną odpowiedź. Z czym Sarmata utożsamia polskość? Możliwe odpowiedzi: 1. Z katolicyzmem., 2. Z różnymi wyznaniami religijnymi., 3. Z kościołem., 4. Z polityką.