Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Przeanalizuj uważnie przykłady przedstawione w animacji. Spróbuj najpierw samodzielnie rozwiązać zadania, następnie sprawdź swoje rozwiązania z animacją. Po analizie animacji wykonaj wskazane polecenia.

RlDkTVGms3XkW
Do opisania przez eksperta.
Polecenie 2

Funkcja f opisana jest za pomocą tabelki. Wyznacz jej dziedzinę i narysuj graf funkcji.

x

116

18

14

12

1

2

4

8

16

fx

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Polecenie 3

Funkcja f przedstawiona jest za pomocą opisu słownego. Sporządź tabelkę tej funkcji i wskaż jej dziedzinę.

Funkcja f każdej liczbie naturalnej x należącej  do przedziału 30, 42 przyporządkowuje liczbę jej dzielników.