Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Ćwiczenie 1

Funkcja f opisana jest za pomocą tabelki.

x

-234

-179

-521

57

123

2

323

4

5

fx

-411

-916

-415

75

35

12

311

14

15

RDZcWjTMAwYmE
Wskaz dziedzinę funkcji f. Możliwe odpowiedzi: 1. Df=-234, 5, 2. Df=-234, -179, -521, 57, 123, 2, 323, 4, 5, 3. Df=-411, -916, -415, 75, 35, 12, 311, 14, 15, 4. Df=-234, 5
R8vtJFPR9gHL71
Ćwiczenie 2
Funkcja F opisana jest za pomocą frafu. Zaznacz poprawną odpowiedź. Do dziedziny funkcji należy liczba: Ćwiczenie zawiera dwa zbiory: X oraz Y. Zbiór X zawiera następujące elementy: minus jeden, minus jeden dzielone na trzy, jeden, dwa, jeden i jeden dzielone na trzy oraz trzy. Zbiór Y zawiera następujące elementy: minus dwa, minus dwanaście, osiem, pięć i jeden dzielone nadwa, sześć i trzy dzielone na cztery, cztery i dwa dzielone na trzy. Elementy ze zbioru X połączone są strzałkami z elementami ze zbioru Y. Pomiędzy zbiorami występują następujące połączenia: minus jeden z minus dwa, minus jeden dzielone na trzy z minus dwanaście, jeden z osiem, dwa z pięć i jeden dzielone na dwa, jeden i jeden dzielone na trzy z sześć i trzy dzielone na cztery, trzy z cztery i dwa dzielone na trzy. Możliwe odpowiedzi: minus jeden dzielone na trzy, minus dwanaście, osiem oraz minus dwa.
RZWBwihFvQlI221
Ćwiczenie 3
Połącz w pary funkcję opisaną za pomocą tabelki z jej dziedziną. W ćwiczeniu znajdują się cztery tabelki. Pierwsza tabelka posiada dwa wiersze i sześć kolumn. Pierwszy wiersz zatytułowany jest X, drugi wiersz zatytułowany jest f otwarcie nawiasu X zamknięcie nawiasu. Pierwszy wiersz zawiera następujące wartości: minus trzy przecinek sześć, minus dwa przecinek trzy, trzy przecinek dwa, cztery oraz pięć przecinek sześć. Drugi wiersz zawiera następujące wartości: cztery, jeden przecinek jeden, zero przecinek osiem, zero przecinek pięć oraz zero przecinek dwadzieścia osiem. Druga tabelka posiada dwa wiersze i sześć kolumn. Pierwszy wiersz zatytułowany jest X, drugi wiersz zatytułowany jest f otwarcie nawiasu X zamknięcie nawiasu. Pierwszy wiersz zawiera następujące wartości: minus cztery przecinek osiem, minus trzy przecinek pięć, minus dwa, zero oraz trzy. Drugi wiersz zawiera następujące wartości: minus jeden przecinek dwa, minius jeden przecinek cztery, zero, jeden przecinek trzy oraz dwa przecinek cztery. Trzecia tabelka posiada dwa wiersze i sześć kolumn. Pierwszy wiersz zatytułowany jest X, drugi wiersz zatytułowany jest f otwarcie nawiasu X zamknięcie nawiasu. Pierwszy wiersz zawiera następujące wartości: minus dwa przecinek cztery, minus zero przecinek cztery, jeden przecinek pięć, dwa przecinek sześć oraz trzy przecinek cztery. Drugi wiersz zawiera następujące wartości: minus sześć, minus trzy, zero przecinek siedem, jeden przecinek trzy oraz jeden przecinek siedem. Czwarta tabelka posiada dwa wiersze i sześć kolumn. Pierwszy wiersz zatytułowany jest X, drugi wiersz zatytułowany jest f otwarcie nawiasu X zamknięcie nawiasu. Pierwszy wiersz zawiera następujące wartości: minus dwa przecinek pięć, minus jeden przecinek cztery, zero przecinek osiem, dwa przecinek cztery oraz trzy przecinek dziewięć. Drugi wiersz zawiera następujące wartości: minus pięć, minus siedem, cztery, sześć oraz trzynaście. Poniżej tabelek znajdują się następujące równania: D F równa się otwarcie nawiasu ostrokątnego minus dwa przecinek cztery średnik minus zero przecinek cztery średnik jeden przecinek pięć średnik dwa przecinek sześć średnik trzy przecinek cztery zamknięcie nawiasu ostrokątnego. D F równa się otwarcie nawiasu ostrokątnego minus trzy przecinek sześć średnik minus dwa przecinek trzy średnik trzy przecinek dwa średnik cztery średnik pięć przecinek sześć zamknięcie nawiasu ostrokątnego. D F równa się otwarcie nawiasu ostrokątnego minus cztery przecinek osiem średnik minus trzy przecinek pięć średnik minus dwa średnik zero średnik trzy zamknięcie nawiasu ostrokątnego. D F równa się otwarcie nawiasu ostrokątnego minus dwa przecinek pięć średnik minus jeden przecinek cztery średnik zero przecinek osiem średnik dwa przecinek cztery średnik trzy przecinek dziewięć zamknięcie nawiasu ostrokątnego.
R1ZslI4rQFISC21
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RGI9M6OTc1o5u2
Ćwiczenie 5
Wskaż zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Jeżeli funkcja jest opisana za pomocą tabelki poziomej, to do dziedziny funkcji należą elementy zapisane w drugim wierszu., 2. Jeżeli funkcja jest opisana za pomocą grafu, to do dziedziny funkcji należą wszystkie wielkości zapisane w lewej części grafu.
R1IHly1KYhr2C2
Ćwiczenie 6
Określ, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Funkcja opisana jest za pomocą tabelki poziomej. Dziedziną funkcji są wszystkie elementy zapisane w wierszu pierwszym.
prawda fałsz

Funkcja jest opisana za pomocą grafu. Dziedzina funkcji jest zapisana w tej części grafu, w którym znajdują się groty strzałek.
prawda fałsz
3
Ćwiczenie 7

Funkcja f opisana jest za pomocą tabelki.

x

-1-2

1-2

2-1

22

2+22

fx

1+2

2

1

2

22

RsLWoZdKW1ERY
Zaznacz poprawną odpowiedź. Do dziedziny funkcji nie należy liczba: Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. -1-2, 3. 22, 4. 1-2
3
Ćwiczenie 8

Nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadził test sprawnościowy. Jednym z elementów tego testu był bieg na 60 m.

Wyniki tego biegu zapisał w tabelce.

Imię ucznia

Wynik (w sekundach)

Ania

9,8

Zosia

9,6

Kasia

10,1

Paulina

10,4

Zuzia

9,7

Karolina

10,2

Antek

8,7

Janek

8,6

Kuba

9,1

Michał

8,9

Damian

9,2

Daniel

9,6

Staś

8,8

RjEWQl4Gcdv9Z
Zaznacz poprawną odpowiedź. Do dziedziny tej funkcji należą: Możliwe odpowiedzi: 1. Wszyscy uczniowie biorący udział w teście., 2. Tylko dziewczynki., 3. Tylko chłopcy., 4. Uzyskane wyniki.