Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją. Zwróć uwagę na napięcia i konflikty oraz powiązania: z jednej strony w obrębie roli, a z drugiej między rolami.

RHoplTxVUEuk6
Nagranie filmowe nawiązujące do treści materiał, zatytułowane Karuzela stanowisk.
Ćwiczenie 1
Rd2iI9spuSTnq
Stwórz fikcyjną postać policjanta i opisz jeden dzień z jego życia. Przedstaw w nim co najmniej cztery sytuacje świadczące o konflikcie między wieloma rolami, jakie pełni on w różnych grupach społecznych (jedna z ról to naczelnik grupy dochodzeniowej walczącej z narkomanią wśród młodzieży). (Uzupełnij).