Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją. Określ, jakie dostrzegasz prawidłowości w rozmieszczeniu zabytków architektury romańskiej i gotyckiej na ziemiach polskich. W których regionach można było spotkać najwięcej zabytków architektury romańskiej, a w których gotyckiej. W odpowiedzi posłuż się nazwami geograficznymi.

Zapoznaj się z treścią animacji. Określ, jakie dostrzegasz prawidłowości w rozmieszczeniu zabytków architektury romańskiej i gotyckiej na ziemiach polskich. W których regionach można było spotkać najwięcej zabytków architektury romańskiej, a w których gotyckiej. W odpowiedzi posłuż się nazwami geograficznymi.

R1GEB7r1FP7ea
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Rl6BxTqugwMSe
Film opowiadający o sztuce romańskiej i gotyckiej na ziemiach polskich.
Polecenie 2

Wyjaśnij, z czego mogło wynikać różne rozmieszczenie zabytków architektury romańskiej i gotyckiej. W którym regionie najwcześniej zaczął się rozwijać gotyk na ziemiach polskich? Wyjaśnij, dlaczego.

R1ErQnlYCxSg3
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).