Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Na chwałę Boga i fundatora

Wraz z przyjęciem chrztu Polska znalazła się w kręgu cywilizacji zachodniej i chrześcijaństwa obrządku łacińskiego. Miało to duży wpływ na rozwój polskiej kultury, w tym głównie architektury i sztuki. Polskie budowle wczesnego średniowiecza były wzorowane na przynoszonych z Zachodu wzorcach romańskich, dostosowywanych do polskich warunków. Grube mury, z małymi oknami przepuszczającymi niewiele światła, geometryczny kształt bryły i wysokie wieże – to cechy charakterystyczne tych realizacji. W tym czasie powstawały przede wszystkim budowle sakralne: zarówno monumentalne katedry i kościoły klasztorne (benedyktynówbenedyktynibenedyktynów, cystersów), jak i mniejsze obiekty w różnych miejscowościach.

RjsGwMzqbCDI6
Kolegiata św. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy, wzniesiona w latach 1120–1140, wielokrotnie przebudowywana, odzyskała swój pierwotny kształt romański w wyniku prac konserwatorskich prowadzonych w kościele w latach 50. XX w. Z jakiego budulca wznoszono kościoły romańskie?
Źródło: 1bumer, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

W początkowym okresie (XI w.) głównie fundowali władcy. Ich tylko było stać na sfinansowanie budowy monumentalnej romańskiej świątyni. Później wiele obiektów powstawało z fundacji biskupów czy możnowładców. Najsławniejszym w tym gronie był Piotr Włostowic, potężny śląski możnowładca, dzięki któremu według legendy powstało ok. 70 świątyń. Fundatorzy często uwieczniali pamięć o sobie w fundowanych przez siebie budowlach (zobacz fotografię poniżej).

Oprócz kościołów powstawały również obiekty świeckie. Kazimierz Odnowiciel wzniósł na Wawelu budowlę z wielką salą służącą celom reprezentacyjnym. Podobne realizacje, zwane palacjami, pojawiły się także w innych ośrodkach: Wrocławiu, Legnicy, Wiślicy, Łęczycy. Szczyt rozwoju sztuki romańskiej przypadł na czasy rozbicia dzielnicowego. W wieku XII powstały największe i najświetniejsze projekty. Ich wielkość i bogata forma architektoniczna miały głosić nie tylko chwałę Boga, ale też świadczyć o potędze fundatora. Większość obiektów romańskich, poza pałacami książęcymi, budowano z drewna, w związku z czym jedynymi budowlami kamiennymi były kościoły. Sieć świątyń nie była jeszcze tak gęsta, więc powstawały one głównie w większych ośrodkach lub jako świątynie klasztorne. Większość obiektów romańskich nie zachowała się do naszych czasów. To, co przetrwało, stanowi jedynie mały fragment realizacji architektonicznych z okresu wczesnego średniowiecza. W wielu przypadkach pozostały jedynie zarysy fundamentów.

R1WQLMna26ojX
Tympanon Jaksy pochodzący z klasztoru benedyktyńskiego (później premonstratensów) na Ołbinie we Wrocławiu, obecnie wmurowany w kościół św. Michała Archanioła. Jest to najstarszy tympanon w Polsce, z połowy XII w. Przedstawia Chrystusa tronującego, a po obu jego stronach: Jaksę z żoną Agapeją i księcia Bolesława Kędzierzawego z synem Leszkiem. Jaksa był zięciem Piotra Włostowica.
Źródło: Bonio, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Magia symbolu

Gorzej sytuacja przedstawia się w zakresie zachowania do naszych czasów romańskiego wystroju wnętrz. Na podstawie zachowanych fragmentów można wnioskować, że był on bardzo bogaty i przywiązywano do niego duże znaczenie. Ściany pokrywano polichromiamipolichromiapolichromiami (przetrwały takie w kolegiacie w Tumie pod Łęczycą), kolumny, portaleportalportale czy tympanonytympanontympanony – reliefamireliefreliefami, a posadzki – mozaikami o geometrycznych wzorach.

R1J8yFJq0m9xi
Portal z klasztoru benedyktynów (później premonstratensów) na Ołbinie we Wrocławiu, XII wiek. Od XVI w., kiedy dokonano rozbiórki klasztoru ołbińskiego, jest wmurowany w elewację kościoła św. Marii Magdaleny. Stwórz własną definicję pojęcia "portal".
Źródło: Bonio, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Pewne wyobrażenie o bogactwie dekoracji wewnętrznej daje cykl rzeźb figuralnych zdobiących dwie kolumny w kościele klasztornym w Strzelnie. Wprawdzie dzieło to ma charakter unikatowy w skali Polski, ale nie ulega wątpliwości, że dawniej w ten sposób zdobione musiały być także inne świątynie.

R1a0PrcRY7qza
Romańska kolumna z kościoła w Strzelnie, z przedstawieniem cnót: Cierpliwości i Roztropności, XII w. Udowodnij na powyższym przykładzie, że rzeźba romańska nie miała charakteru realistycznego.
Źródło: Pko, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Na czasy romańskie przypada także okres rozwoju sztuki odlewnictwa w brązie. W katedrach płockiej i gnieźnieńskiej zostały zamontowane brązowe drzwi pokryte bogatą dekoracją rzeźbiarską. Pierwsze, powstałe z inicjatywy biskupa płockiego Aleksandra z Malonne, przedstawiają sceny związane z historią zbawienia; drugie ilustrują żywot św. Wojciecha, począwszy od narodzin, a skończywszy na sprowadzeniu jego ciała do katedry gnieźnieńskiej.

R1RDY4dETgqM5
Drzwi Płockie, wykonane z brązu, prowadzące do katedry płockiej. Są to najstarsze drzwi w Polsce, ufundowane przez biskupa płockiego Aleksandra z Malonne, obecnie wmurowane w soborze św. Sofii w Nowogrodzie Wielkim. Odnajdź wśród przedstawień scenę ukazującą fundatora.
Źródło: Chrisiek at Polish Wikipedia, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.5.

Wydłużone tułowia, wielkie głowy, nieproporcjonalne dłonie – wszystko to sprawia wrażenie surrealistyczne. Ale w epoce romańskiej nie był ważny realizm. Chodziło o to, by za pośrednictwem rzeźby czy malarstwa przedstawić pewne ogólne prawdy, zganić przywary, wyeksponować cnoty. A jak najlepiej to zrobić? Odwołując się do pewnych dobrze znanych symboli. W tym sensie dekoracja wnętrz świątynnych pełniła przede wszystkim funkcję dydaktyczną. Niewykształconym, niepiśmiennym i niezbyt dobrze jeszcze obznajomionych z prawdami wiary rzeszom wiernych przybliżano historię zbawienia, żywoty świętych.

Bliżej Boga

R1PpnnlKMHL1s1
Kolegiata Bożego Ciała w Bieczu, jeden z najcenniejszych zabytków gotyckiej architektury sakralnej w Polsce, wznoszona od drugiej połowy XV w.
Źródło: Paulina Wachowicz, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 1.0.

Bóg jest pięknem i światłością – tak mówili chrześcijańscy filozofowie doby średniowiecza. Sztuka zatem powinna tak być kształtowana, by te cechy Stwórcy uwidaczniać. Czy styl romański spełniał te warunki? Tonące w mroku i ascetyczne budowle przestały odpowiadać duchowi nowych czasów. Ponadto nastąpił duży postęp technologii budowania, dzięki czemu było możliwe osiągnięcie większych rozmiarów i większej strzelistości świątyń – narodził się gotykgotykgotyk. Powstały we Francji styl powoli od XIII w. zaczął się zadamawiać na ziemiach polskich. Tak samo jak w przypadku stylu romańskiego nabrał on cech regionalnych i dostosował się do nowych warunków. W niektórych regionach Polski budowle wznoszono wyłącznie z cegły, zamiast wysokich wież stawiano ażurowe szczyty (niektóre kościoły w ogóle wież nie miały), obiekty nie były tak wysokie ani tak dekoracyjne jak w ojczyźnie gotyku. W Polsce panowały inne warunki klimatyczne, zimy były ostrzejsze, a opady śniegu większe, zalegał on na murach i dachach. Powodowało to, że wznoszenie wysokich i smukłych wież oraz stawianie przypór nie było zbyt praktyczne i groziło zawaleniem budowli.

Gotyk miał wpływ także na rozwój budownictwa świeckiego, i to o wiele większy niż styl romański. Królowie i książęta wznosili zamki, naśladowali ich biskupi czy możnowładcy, inwestując w nowe rezydencje. W miastach w stylu gotyckim stawiano budowle publiczne, jak domy kupców, kamienice, ratusze, mury miejskie i inne.

R3JAwDTUdbole
Barbakan w Krakowie, część fortyfikacji miejskich Krakowa, wysunięta najbardziej na północ, wzniesiona pod koniec XV w., za panowania Jana Olbrachta. Wskaż elementy obronne budowli.
Źródło: Mach240390, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 4.0.

Gotyk pozostawiał na ziemiach polskich wiele wybitnych dzieł. Jak chyba żaden inny styl wszedł na stałe do krajobrazu architektonicznego Polski i zdominował go na wiele stuleci.

Ku większemu realizmowi

Gotyk przyniósł przełom w zakresie malarstwa i rzeźby. Obie dziedziny zaczęły odgrywać ważniejszą rolę niż w okresie romańskim, choć cel pozostał ten sam: przybliżanie prawd wiary. Budowle gotyckie, zwłaszcza kościoły, wymagały stosownego wystroju rzeźbiarskiego i malarskiego. Najważniejszym miejscem w świątyni, ku któremu zwracały się oczy wszystkich wiernych, był ołtarz.

R1Opxq6RIFKdG
Ilustracja interaktywna. Fotografia przedstawia ołtarz w kościele. W środku widać święte postacie i latające nad nimi anioły. Po bokach kilka scen z Pisma Świętego. Nad ołtarzem stoi figurą Matki Boskiej i dwa anioły stojące po jej bokach. Z tyłu wysokie okna z witrażami. Elementy ilustracji w przybliżeniu. 1. Fotografia przedstawia jedną ze scen z Pisma Świętego. W centralnej części mężczyzna z długą brodą i wąsami, ubrany w długą szatę, podtrzymuje upadającą na kolana kobietę. Wokół nich zebrani są mężczyźni. Jeden z nich, stojący za kobietą i mężczyzną, trzyma nad ich głowami splecione ręce. 2. Fotografia przedstawia jedną ze scen z Pisma Świętego. Po lewej stronie długowłosa kobieta w długiej szacie, a po prawej anioł z prawą ręką uniesioną do góry wskazuje mężczyznę powyżej, od którego rozchodzą się świetliste promienie. 3. Fotografia przedstawia jedną ze scen z Pisma Świętego. Widzimy długowłosą kobietę z rękoma splecionymi na piersiach. Tuż obok mężczyzna. Poniżej osiołek i cielątko leżą obok wiklinowego kosza, w którym leży małe, nagie dziecko. Po prawej stronie dwóch mężczyzn klęczy: jeden ma ręce złożone jak do modlitwy, drugi podtrzymuje się laską. 4. Fotografia przedstawia jedną ze scen z Pisma Świętego. Po prawej stronie siedzi kobieta z nagim, małym dzieckiem na rękach. Przed nią klęczy mężczyzna. Tuż za nim stoją trzej mężczyźni strojnie ubrani. Każdy z nich trzyma w rękach dar. 5. Fotografia przedstawia jedną ze scen z Pisma Świętego. Pośrodku mężczyzna okryty szatą leży na płycie nagrobnej. Ma prawą rękę uniesioną do góry. Wokół jego głowy rozchodzą się świetliste promienie. Dookoła niego leżą żołnierze ubrani w zbroje. Mają pochylone głowy, oczy zasłaniają rękoma lub skrywają pod hełmem. 6. Fotografia przedstawia jedną ze scen z Pisma Świętego. Grupa mężczyzn i jedna kobieta klęczą z uniesionymi do modlitwy rękoma. Powyżej nich skała od której rozchodzą się świetliste promienie. 7. Fotografia przedstawia jedną ze scen z Pisma Świętego. Wokół postaci siedzącej pośrodku, nad którą rozchodzą się świetliste promienie i która wskazuje palcem fragment w otwartej księdze, zebranych jest dwunastu mężczyzn. Wszyscy ubrani są w długie szaty, niektórzy z nich trzymają otwarte księgi.
Ołtarz główny (retabulum) kościoła Mariackiego w Krakowie przedstawia scenę Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Został on wykonany na zamówienie rady miejskiej przez przybyłego z Norymbergi Wita Stwosza w latach 1477–1489. Określ, w której części ołtarza znajduje się tytułowa scena z przedstawieniem Zaśnięcia Maryi.
Źródło: Pko, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Od ok. XIV w. upowszechnił się w Polsce typ ołtarza szafowego, składającego się zazwyczaj z trzech części (tzw. tryptyk). Skrzynię środkową zwykle wypełniała rzeźba, a skrzydła boczne pokryte były malowidłami. Zdarzały się ołtarze wyłącznie malarskie lub rzeźbiarskie. Ten drugi typ reprezentuje ołtarz Wita Stwosza z kościoła Mariackiego w Krakowie, stanowiący jedno z największych osiągnięć rzeźby gotyckiej na ziemiach polskich.

ReODRLq9kCwht
Pieta z Tubądzina, malowidło wykonane na desce przedstawia Maryję z ciałem zmarłego Syna na kolanach. Dzieło powstało ok. połowy XV w., jego autor, anonimowy, określany jest jako Mistrz Opłakiwania. Obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Określ, jakie uczucia malują się na twarzy Maryi.
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna.

Wystrój kościołów nie ograniczał się tylko do ołtarzy. Składały się na niego także inne rzeźby i malowidła oraz wytwory rzemiosła artystycznego (tzw. parametry kościelne). Kronikarze nieraz wspominali o hojności królów polskich w wyposażaniu polskich świątyń. Ulubionymi motywami w malarstwie i rzeźbie gotyckiej były przedstawienia Maryi z Dzieciątkiem na ręku (MadonnaPiękna MadonnaMadonna) lub z ciałem Jezusa na kolanach (pietapietapieta).

RuAReuUe6x1OY
Piękna Madonna Gdańska, rzeźba anonimowego twórcy z ok. połowy XV w., znajduje się obecnie w kaplicy św. Anny w gdańskim kościele Mariackim.
Źródło: Ludwig Schneider, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Sposób przedstawiania Maryi jest przykładem tzw. stylu pięknego, związanego ze środowiskiem dworskim. Charakteryzował się on elegancją, harmonijnością oraz specyficzną kompozycją: postać Maryi była lekko wygięta, trzymała Jezusa opartego na biodrze.

Z końcem średniowiecza we wnętrzach świątyń coraz częściej umieszczano płyty nagrobne lub – w przypadku znaczniejszych zmarłych – stawiano nagrobki. Jednym z pierwszych na ziemiach polskich i jednocześnie najświetniejszych dokonań rzeźby gotyckiej w Europie jest nagrobek księcia śląskiego Henryka Probusa.

R3n4smqAwwnMM
Nagrobek Henryka IV Probusa, księcia wrocławskiego, z początku XIV w., dzieło anonimowego artysty. Oceń, czy słusznie nagrobek ten uchodzi za arcydzieło sztuki gotyckiej. Możesz wyjść od porównania z rzeźbą romańską.
Źródło: tylko do użytku edukacyjnego.

Niewiele dzieł w stylu gotyckim zachowało się do naszych czasów, ale te, które przetrwały, dają wyobrażenie o kunszcie średniowiecznych mistrzów i bogactwie wystroju świątyń.

Słownik

kolegiata
kolegiata

(z łac. collegium – zgromadzenie równoprawnych urzędników) kościół niebędący katedrą, istnieje przy nim zgromadzenie kanoników

tympanon
tympanon

(gr. tauύmupialfanuomicronnu → bęben) detal architektoniczny (głównie rzeźbiarski) wieńczący portal, czyli wejście do budynku; stosowany w architekturze romańskiej

relief
relief

płaskorzeźba w sztukach plastycznych, kompozycja rzeźbiarska wykonana z pozostawieniem na niej tła

polichromia
polichromia

( gr. piomicronlambdaύchirhoomegamuomicronς → wielobarwny) wielobarwne malowidło na ścianach, sufitach; stosowana na zewnątrz lub wewnątrz budynków; w średniowieczu wykonywana głównie techniką fresku

benedyktyni
benedyktyni

(łac. Benedictus) Zakon Świętego Benedykta, założony w VI w. przez Benedykta w Nursji, zakon o charakterze kontemplacyjnym, działający według zasady ora et labora (z łac. módl się i pracuj); najstarszy zakon mniszy na zachodzie Europy

portal
portal

ujęte w ramy architektoniczne ozdobne obramienie drzwi wejściowych, występował w sztuce romańskiej i gotyckiej

gotyk
gotyk

(od germańskiego plemienia Gotów) - styl w sztuce europejskiej ], powstały ok. poł. XII we Francji, który następnie rozprzestrzenił się w całej Europie

Piękna Madonna
Piękna Madonna

motyw występujący w rzeźbie średniowiecznej polegający na ukazaniu Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na ręku

pieta
pieta

(łac. pietas - miłość zgodna z powołaniem) - w sztukach plastycznych przedstawienie Matki Boskiej z ciałem martwego Chrystusa na kolanach, motyw występujący w sztuce średniowiecznej okresu gotyku

Słowa kluczowe

gotyk, architektura, rzeźba gotycka, tryptyk, styl romański, benedyktyni, cystersi, kultura średniowieczna

Bibliografia

M. Walczak, Kościoły gotyckie w Polsce, Wydawnictwo M, Kraków 2015.

M. Walicki, Sztuka Polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1971.

A. Grzybkowski, Gotycka architektura murowana w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.