Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Zaznacz fotografie, które przedstawiają zabytki architektury romańskiej.

R1B4vaMCrDgAt1
Zastanów się czego jeszcze chcesz się dowiedzieć z tematu lekcji i zadaj pytanie nauczycielowi.

Indeks górny Źródło fotografii: Wikimedia Commons Indeks górny koniec

RhcPLN64CWYFX
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

Przeanalizuj poniższe ilustracje przedstawiające dzieła architektury, rzeźby i malarstwa okresu średniowiecza w Polsce, a następnie określ, które są romańskie, a które gotyckie.

R1NKgW3mb1itO
Podaj po trzy przykłady budowli w stylu gotyckim i romańskim.
RYU4GinsMAqdv
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 3

Drzwi Gnieźnieńskie to jeden z najcenniejszych zabytków sztuki romańskiej na ziemiach polskich. Zostały one odlane w brązie prawdopodobnie w czasach panowania Mieszka III Starego. Osadzone są w portalu wewnętrznym kruchty południowej archikatedry gnieźnieńskiej. Na dwóch skrzydłach zostało przedstawionych osiemnaście scen z życia św. Wojciecha. Dopasuj podpisy do konkretnych scen.

R4eL6AtALuuYt
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RXkSuVmeQSua7
Zdobądź informacje jakie obrazy widać na drzwiach gnieźnieńskich.
[opis fragmentów scen na podstawie wikipedia.pl]
RKgT1z0OToEvh
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Gotyk w Polsce nie był stylem jednolitym, wykształcił różne odmiany regionalne. Zapoznaj się z opisami trzech szkół: pomorskiej, śląskiej i małopolskiej, a następnie dopasuj do każdej ze szkół określony zabytek.

SZKOŁA POMORSKA: 

SZKOŁA ŚLĄSKA: 

 SZKOŁA MAŁOPOLSKA:

- gotyk ceglany

- budowle halowe (trzy nawy tej samej wysokości)

- budowle jednowieżowe

- ażurowe, dekoracyjne szczyty

- bogate laskowania 

- wpływy niemieckie 

- gotyk ceglany 

- strzeliste, dekoracyjne szczyty

- układ bazylikowy 

- różnorodne sklepienia

- wzory niemieckie i czeskie

- użycie kamienia i cegły

- budowle bazylikowe (dwie nawy boczne niższe) i halowe 

- różnorodne sklepienia 

- przypory/szkarpy

R1BbWRV43gUMz
Podaj cechy architektury dla szkoły pomorskiej, śląskiej, małopolskiej.

Indeks górny Źródła fotografii: Wikimedia Commons. Indeks górny koniec

ReHFp2BeKyJ0v
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Oceń, czy na obu ilustracjach przedstawiono nagrobki wykonane w stylu gotyckim. Jakie widać na nich podobieństwa i różnice w ukazaniu postaci zmarłych?

R1eMOSWTz1YwX
Nagrobek Władysława II Jagiełły.
Źródło: Poznaniak, Wawel/wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 2.5.
RaZ67J09NdeTj
Tumba Kazimierza Jagiellończyka wraz z baldachimem na XIX‑wiecznej grafice.
Źródło: Maksymilian Fajans, Aleksander Przeździecki, Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII. Serya 2, Warszawa–Paryż 1855–1858, domena publiczna.
R1VPfxYmjQi7w
Wymień trzy cechy charakterystyczne dla stylu gotyckiego.
RvnKr3RMu8h5o
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Przeanalizuj plan gotyckiej katedry we Wrocławiu, a następnie określ, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.

R2Im10aL9a4zR
Plan katedry gotyckiej z oznaczeniem wcześniejszych budowli wg Edmunda Małachowicza.
Źródło: dostępny w internecie: medievalheritage.eu.
R1F3CAsP9Bacg
Wskaż które stwierdzenia są prawdziwe: 1. Katedra gotycka była trzecią z kolei katedrą we Wrocławiu wybudowaną w okresie średniowiecza. 2. Katedry wcześniejsze były wzniesione w stylu romańskim. 3. Wszystkie katedry były trójnawowe. 4. Wierni wchodzili do katedry od strony zachodniej.
RwifOahWjqrsj
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7

Przeanalizuj ilustrację przedstawiającą freski w zamkowej kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie. Sformułuj na tej podstawie wniosek na temat wpływów w sztuce polskiej epoki średniowiecza.

R1SrfSvK2ddkR
Freski z zamkowej kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, XIV/XV w.
Źródło: Hans A. Rosbach, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1BR5Foz8FB5Q
Podaj cechy charakterystyczne dla sztuki polskiej epoki średniowiecza.
R1REpMigkQIUo
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zaplanuj własną trasę zwiedzania zabytków sztuki średniowiecznej w twojej okolicy. Uwzględnij zabytki architektury, malarstwa oraz rzeźby. W przypadku dzieła malarskiego i rzeźby zaznacz miejsca, w których są one obecnie przechowywane, np. muzea. Sformułuj kryteria, na podstawie których dokonałeś/dokonałaś selekcji obiektów. Twoja trasa powinna uwzględniać przynajmniej sześć różnych obiektów.

R1bK7k2DGLjYk
Sformułuj kryteria (Uzupełnij). Utwórz plan trasy (Uzupełnij).