Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją i odpowiedz na poniższe pytania. Czy potrafisz wymienić nazwy systematyczne estrów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu?

RpRq0DGjHhHrR1
Film nawiązujący do treści materiału - dotyczy przedstawienia zastosowania estrów: octanu izoamylu, mrówczanianu etylu, maślanu butylu, octanu linalilu, mrówczanu benzylu.
Ćwiczenie 1

Podaj, jaka jest nazwa grupy funkcyjnej charakterystycznej dla estrów. Zaznacz ją na poniższym wzorze ogólnym estrów.

R1YdSNroo1y8c
Grupa charakterystyczna dla estrów to Tu uzupełnij.
R17ZuNY8jcMd3
Na ilustracji jest wzór półstrukturalny. Od lewej strony: R1 łączy się wiązaniem pojedynczym z atomem węgla. Atom węgla łączy się z dwoma atomami tlenu - z jednym z nich wiązaniem podwójnym. Tlen łączący się z atomem węgla wiązaniem pojedynczym łączy się z kolei z grupą R2.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R145pnyyrEWW6
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Na podstawie wzoru podaj nazwę alkoholu i kwasu, z którego powstał przedstawiony ester.

RC8eJBWHbxuFo
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RVnF8qYXzX6cf
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Przyporządkuj nazwie estru jego wzór.

R1XKbpSe3sVkb
Własnymi słowami zdefiniuj wybrane terminy ze słownika.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1XcHpAcOsU6P
(Uzupełnij).