Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Połącz nazwę estru i charakterystyczny dla niego zapach.

Rqj7rjvXU4iY2
benzoesan etylu Możliwe odpowiedzi: 1. zapach ananasowy, 2. zapach anyżowy, 3. zapach cytrynowy, 4. zapach bananowy octan izobutylu Możliwe odpowiedzi: 1. zapach ananasowy, 2. zapach anyżowy, 3. zapach cytrynowy, 4. zapach bananowy octan izoamylu Możliwe odpowiedzi: 1. zapach ananasowy, 2. zapach anyżowy, 3. zapach cytrynowy, 4. zapach bananowy mrówczan etylu Możliwe odpowiedzi: 1. zapach ananasowy, 2. zapach anyżowy, 3. zapach cytrynowy, 4. zapach bananowy
1
Ćwiczenie 2

Połącz nazwę estru i jego wzór chemiczny.

R1LsXCm4jls6g
benzoesan etylu Możliwe odpowiedzi: 1. HCOOC2H5, 2. C6H12O2, 3. C7H14O2, 4. C6H5COOC2H5 octan izobutylu Możliwe odpowiedzi: 1. HCOOC2H5, 2. C6H12O2, 3. C7H14O2, 4. C6H5COOC2H5 octan izoamylu Możliwe odpowiedzi: 1. HCOOC2H5, 2. C6H12O2, 3. C7H14O2, 4. C6H5COOC2H5 mrówczan etylu Możliwe odpowiedzi: 1. HCOOC2H5, 2. C6H12O2, 3. C7H14O2, 4. C6H5COOC2H5
211
Ćwiczenie 3

Poniższe równanie reakcji chemicznej przedstawia proces, który jest wykorzystywany w produkcji margaryny. Podaj jego nazwę i wyjaśnij, na czym polega.

Zapoznaj się z opisem równania reakcji chemicznej przedstawiającego proces, który jest wykorzystywany w produkcji margaryny. Podaj jego nazwę i wyjaśnij, na czym polega.

R1ROHbV8YIoid
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R17HMfYu9lb6k
Odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Jednym z estrów, mających zapach ananasów, jest maślan etylu (butanian etylu). Napisz równanie estryfikacji, w której można otrzymać ten ester.

Podaj nazwy wszystkich substratów.

RhkCgElVvdBk0
Odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je we wskazanym polu.
RUPyjDqLks009
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Uczeń zastanawia się, czy podane wzory należą do organicznych związków chemicznych, nazywanych estrami. Pomóż mu rozwiać wątpliwości, zaznaczając grupę estrową w każdym ze wzorów.

RLzy6CpWNpc5K
Jaki ester odpowiada za zapach bananów?
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RNkLlF5pmyH6C2
Ćwiczenie 5
Zaznacz, jaka grupa występuje w cząsteczkach estrów. Możliwe odpowiedzi: 1. COO, 2. COOH, 3. CHO, 4. CH2OH, 5. CH2O-
2
Ćwiczenie 6

Estry są związkami chemicznymi, które mają wszechstronne zastosowanie. Połącz nazwy estrów z odpowiednim sektorem przemysłu.

RSFby3rv2Hwis
Zapach i smak produktów spożywczych Możliwe odpowiedzi: 1. triazotan(V) gliceryny, 2. poli(tereftalan etylenu), 3. octan izobutylu, 4. octan linalilu, 5. octan izoamylu, 6. maślan butylu, 7. mrówczan etylu, 8. materiały wybuchowe:, 9. octan butylu, 10. mrówczan benzylu, 11. octan etylu, 12. kwas acetylosalicylowy, 13. benzoesan etylu Leki Możliwe odpowiedzi: 1. triazotan(V) gliceryny, 2. poli(tereftalan etylenu), 3. octan izobutylu, 4. octan linalilu, 5. octan izoamylu, 6. maślan butylu, 7. mrówczan etylu, 8. materiały wybuchowe:, 9. octan butylu, 10. mrówczan benzylu, 11. octan etylu, 12. kwas acetylosalicylowy, 13. benzoesan etylu Kosmetyki Możliwe odpowiedzi: 1. triazotan(V) gliceryny, 2. poli(tereftalan etylenu), 3. octan izobutylu, 4. octan linalilu, 5. octan izoamylu, 6. maślan butylu, 7. mrówczan etylu, 8. materiały wybuchowe:, 9. octan butylu, 10. mrówczan benzylu, 11. octan etylu, 12. kwas acetylosalicylowy, 13. benzoesan etylu Polimery Możliwe odpowiedzi: 1. triazotan(V) gliceryny, 2. poli(tereftalan etylenu), 3. octan izobutylu, 4. octan linalilu, 5. octan izoamylu, 6. maślan butylu, 7. mrówczan etylu, 8. materiały wybuchowe:, 9. octan butylu, 10. mrówczan benzylu, 11. octan etylu, 12. kwas acetylosalicylowy, 13. benzoesan etylu Rozpuszczalniki i zmywacze do paznokci Możliwe odpowiedzi: 1. triazotan(V) gliceryny, 2. poli(tereftalan etylenu), 3. octan izobutylu, 4. octan linalilu, 5. octan izoamylu, 6. maślan butylu, 7. mrówczan etylu, 8. materiały wybuchowe:, 9. octan butylu, 10. mrówczan benzylu, 11. octan etylu, 12. kwas acetylosalicylowy, 13. benzoesan etylu
3
Ćwiczenie 7

Uczeń wykonywał doświadczenia zgodnie z instrukcją: do probówki wlać 4 cm3 alkoholu 1‑butylowego, 4 cm3 kwasu octowego i 1 cm3 stężonego kwasu siarkowego(VI) (Zachowaj ostrożność). Podaj nazwę reakcji, która zachodzi w czasie tego doświadczenia.

R1JKjTdtXOWqV
Nazwa tego procesu to: Tu uzupełnij.

Uzasadnij odpowiedź.

RNj4LhBJ9Pnwn
Odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

W reakcji są następujące substraty:

RNW8eisZA1M97
Substraty reakcji
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Napisz, jakie powstaną produkty.

R1P9tZpNmGGbF
Odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je we wskazanym polu.
RtPwXVGjO2OJf3
Ćwiczenie 8
Zaznacz jakie produkty powstaną w wyniku reakcji tłuszczu tristearynianu glicerolu z wodorotlenkiem potasu. Możliwe odpowiedzi: 1. kwas stearynowy, 2. woda, 3. glicerol, 4. stearynian sodu, 5. tristearynian sodu, 6. mydło