RKA98zJnSyIdn
Animacja dotyczy postrzegania Boga przez romantyków.
RtlY4LxGwUKZ8
Źródło definicji millenaryzmu i mesjanizmu: Andrzej Walicki, Millenaryzm i mesjanizm religijny a romantyczny mesjanizm polski: zarys problematyki, „Pamiętnik literacki” 1971, nr 62/4.
Polecenie 1

Obejrzyj animację oraz mapę myśli. Na ich podstawie wyjaśnij, jak romantycy postrzegali Boga.

Zapoznaj się z animacją oraz mapą myśli i wynotuj w punktach, jak romantycy postrzegali Boga.

R1HlsxH3AEl5X
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Uzupełnij mapę myśli cytatami z dzieł romantyków.

Zapoznaj się raz jeszcze z mapą myśli. Do podanych haseł dotyczących romantycznego postrzegania Boga (panteizm, prowidencjalizm, millenaryzm, mesjanizm, prometeizm) dopisz poniżej w formie wypunktowania cytaty z dzieł romantyków.

R1HlsxH3AEl5X
(Uzupełnij).