Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją i wykonaj ćwiczenia.

R1dXeWoDP0oGJ
Film nawiązujący do treści materiału Postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
Ćwiczenie 1
R1W0T2aXOnxZd
Scharakteryzuj czynności podejmowane przez Trybunał podczas pierwszego stawiennictwa podejrzanego i wyjaśnij ich znaczenie. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1773JrPjAjT4
Wyjaśnij, na czym polega etap zatwierdzenia zarzutów – co jest celem tego etapu i jakie czynności podejmuje Trybunał. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
R1MuVI8QBuGAz
Scharakteryzuj przebieg rozprawy i zasady, na jakich się odbywa. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
RqLnXORrFyt0k
Wyjaśnij cel możliwości odwołania się od wyroku Międzynarodowego Trybunału Karnego. Opisz, jak przebiega takie odwołanie? (Uzupełnij).
Ćwiczenie 5
R1a444EMFaJwB
Wyjaśnij znaczenie elementu naprawienia szkody wyrządzonej ofiarom zbrodni dla oceny efektywności Trybunału. Opisz, w jaki sposób finansowane jest takie zadośćuczynienie? (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida