Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1JYVgK1KMO611
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem: Światło – źródło energii biologicznie użytecznej.
Polecenie 1
RjL67QmNU3iUs
Barwnik asymilacyjny w stanie podstawowym absorbuje foton przez co przechodzi w stan wzbudzenia. Wyjaśnij co oznacza określenie że barwnik jest w stanie wzbudzonym. (Uzupełnij).
Polecenie 2
R1X5BsfNNkYhc
Wskaż zależność między stężeniem jonów HIndeks górny ++ a intensywnością wytwarzania ATP. (Uzupełnij).