Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
REE4rhi60iHi11
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawne informacje. Światło widzialne: Możliwe odpowiedzi: 1. jest energią elektromagnetyczną., 2. jego długość fali mieści się w zakresie od 380 nm do 750 nm., 3. wykorzystywane jest do robienia zdjęć rentgenowskich., 4. przemieszcza się w postaci fal.
R168T43r6HWaM1
Ćwiczenie 2
Wybierz zakres promieniowania elektromagnetycznego wykorzystywany przez organizmy autotroficzne. Możliwe odpowiedzi: 1. od 380 nm do 750 nm, 2. od 300 nm do 700 nm, 3. od 500 nm do 800 nm, 4. od 280 nm do 650 nm
RpNgH9UdXMQJs2
Ćwiczenie 3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R6BJVYlCO17PP1
Ćwiczenie 4
Wskaż twierdzenia zawierające prawdziwe informacje. Możliwe odpowiedzi: 1. Istotą fazy jasnej jest produkcja ATP, NADPH i O2., 2. Długość absorbowanych fal promieniowania świetlnego jest odwrotnie proporcjonalna do ilości pozyskiwanej energii., 3. Barwniki są to związki chemiczne zdolne do pochłaniania całego spektrum światła widzialnego., 4. Substancje absorbujące energię świetlną wykorzystywaną do procesu fotosyntezy w chloroplastach
2
Ćwiczenie 5

Przeanalizuj poniższy wykres przedstawiający widma absorpcji światła przez różne barwniki fotosyntetyczne.

Rt2nRfOIkeEzH
Widma absorpcji światła przez chlorofile i karotenoidy.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Row49njh3fjCj
Przeanalizuj poniższy wykres. A następnie określ jakie widmo światła jest najlepiej absorbowane przez karotenowce oraz jaką barwę nadają komórkom karotenowce. Karotenowce nadają komórkom barwę 1. fioletowego, 2. pomarańczową, 3. niebieskozielonego, 4. niebieskiego a to 1. fioletowego, 2. pomarańczową, 3. niebieskozielonego, 4. niebieskiego element
RFtQHznkBq0YG2
Ćwiczenie 5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1UmXrJ3hguop2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące absorpcji światła są prawdziwe czy fałszywe.. Karotenoidy absorbują energię świetlną odpowiadającą długościom fal, które nie są pochłaniane przez chlorofile.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Promieniowanie podczerwone przenika ziemską atmosferę wzbudzając cząsteczki barwników fotosyntetycznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Barwniki fotosyntetyczne to związki chemiczne zdolne do pochłaniania całego spektrum światła widzialnego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wzbudzenie elektronu oznacza, że został on przeniesiony na powłokę elektronową położoną dalej od jądra atomu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1WHzpphGSfdp2
Ćwiczenie 7
Uszereguj w odpowiedniej kolejności etapy powstawania wysokoenergetycznego związku ATP. Elementy do uszeregowania: 1. Wzbudzenie cząsteczki chlorofilu w centrum reakcji fotosystemu II., 2. Wykorzystanie wzrost stężenia jonów H+ w świetle tylakoidów przez enzym syntazę ATP., 3. Wytworzenie gradientu stężenia jonów H+ pomiędzy wnętrzem tylakoidów a środowiskiem zewnętrznym., 4. Wytrącony elektron przekazywany jest na kolejne przenośniki., 5. Wytworzenie ATP.
31
Ćwiczenie 8
R12frZR9U0Etm
Wyjaśnij dlaczego rośliny bogate w chlorofil mają kolor zielony. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Światło o określonej długości fali odbite od obiektu jest postrzegane przez ludzkie oko jako jego barwa. Białe obiekty to takie, które odbijają całe spektrum światła widzialnego. Zielone obiekty to takie, które odbijają światło zielone, a pochłaniają pozostałe długości fal.

R1bU3wl8Ogh6y
Zastanów się w jaki sposób może powstawać kolor czarny oraz uzasadnij dlaczego w naturze nie istnieją czarne części roślin. (Uzupełnij).