Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją przedstawiającą wyprawę Henryka IV do Canossy, a następnie wykonaj polecenia.

R1JRivkahpwiy
Film nawiązujący do treści materiału - dotyczy sporu o inwestyturę.
Polecenie 2

Przeredaguj tekst autorstwa papieża Grzegorza VII tak, by przedstawiał punkt widzenia cesarza i został napisany przez jego nadwornego kronikarza.

R3ZDLb8LNu4VC
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij, co współcześnie oznacza powiedzenie „pójść do Canossy”.

R5fAj9l779SzO
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Oceń postępowanie papieża Grzegorza VII i cesarza Henryka IV podczas spotkania w Canossie.

R1Y5SL2WGv7vq
(Uzupełnij).