Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższym apletem i przeanalizuj, jak zmienia się liczba miejsc zerowych funkcji kwadratowej wraz ze zmianą wartości współczynników a, bc.

RSkTdsPboIHYK
Polecenie 2

Podaj liczbę miejsc zerowych  funkcji kwadratowych określonych wzorami:

a) fx=x2+5

b) fx=-x2+10x-25

c) fx=x2-2x