Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ćwiczenie 1

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji określonej wzorem fx=x2-4.

R7k8hWY2kep38
R17tCQ7Hj952p
Iloczyn miejsc zerowych tej funkcji wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. -4, 2. -8, 3. 8
RI7Z9CR1NDcof
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Określ znak wyróżnika funkcji kwadratowej.. y=x2+2. Możliwe odpowiedzi: >0, <0, =0. y=2x2-6. Możliwe odpowiedzi: >0, <0, =0. y=x2+4x+4. Możliwe odpowiedzi: >0, <0, =0. y=-x2+x-7. Możliwe odpowiedzi: >0, <0, =0
RsYxHeeWNkeMY
Ćwiczenie 3
Nie sporządzając wykresu funkcji, określ liczbę jej miejsc zerowych. y=-x2-3 Tu uzupełnij y=-x2+10Tu uzupełnij y=x2+6x+9Tu uzupełnij y=5x2+2x-1Tu uzupełnij y=-2x2-3x+4Tu uzupełnij
Ćwiczenie 4

Funkcja f jest określona za pomocą wzoru fx=2x2-x+c.

RrVo5ajD2xH0W
Połącz w pary wartość parametru c z liczbą miejsc zerowych funkcji f dla wybranej wartości c. element 1 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 3 prawy, 2. element 2 prawy, 3. element 1 prawy element 2 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 3 prawy, 2. element 2 prawy, 3. element 1 prawy element 3 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 3 prawy, 2. element 2 prawy, 3. element 1 prawy
Ćwiczenie 5
R18u4tTt2icFu
Funkcja kwadratowa określona wzorem fx=-x2+2ax-2: Możliwe odpowiedzi: 1. ma dwa miejsca zerowe dla a=5, 2. ma dwa miejsca zerowe dla a=1, 3. ma jedno miejsce zerowe dla a=0, 4. ma jedno miejsce zerowe dla a=2
Ćwiczenie 6
R1Wsamrs46o0o
Przeciągnij w puste miejsca odpowiednie liczby. Miejscem zerowym każdej funkcji kwadratowej postaci fx=ax2+bx jest liczba 1. 2, 2. 1, 3. -1, 4. -1, 5. 0, 6. 3.
Funkcja kwadratowa określona wzorem fx=-2x2+1+c ma dokładnie jedno miejsce zerowe dla c=1. 2, 2. 1, 3. -1, 4. -1, 5. 0, 6. 3.
Jeżeli dla funkcji określonej wzorem fx=ax2+bx+c zachodzi zależność b2>4ac, to funkcja ma 1. 2, 2. 1, 3. -1, 4. -1, 5. 0, 6. 3 miejsca zerowe.
Ćwiczenie 7
R5bF8YQO56rNE
Wstaw w tekst odpowiednie liczby. Dana jest funkcja kwadratowa określona wzorem fx=ax2+bx+c. Funkcja ma jedno miejsce zerowe, gdy: a=-1, b=22 oraz c=Tu uzupełnij a=Tu uzupełnij, b=-12, c=9 a=12, b=Tu uzupełnij, c=0
Ćwiczenie 8

Wyznacz wartość parametru p, dla którego funkcja określona wzorem fx=2x2-px+3 nie ma miejsc zerowych.