Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z apletem pokazującym wykresy ciągów. Określ w każdym przypadku monotoniczność ciągów. Porównaj z zapisami w aplecie.

RFjm5eJvDsfbv
Sprawdź monotoniczność podanych ciągów poprzez obliczenie różnicy an+1-an.
Zaznacz prawidłową odpowiedź dla każdego ciągu. 1. Ciąg an o wyrazie ogólnym an=3·45n+2 jest:
rosnący/stały/malejący.

2. Ciąg an o wyrazie ogólnym an=2·34n+1 jest:
rosnący/stały/malejący.

3. Ciąg an o wyrazie ogólnym an=-1 jest:
rosnący/stały/malejący.

4. Ciąg an o wyrazie ogólnym an=12n+1 jest:
rosnący/stały/malejący.

5. Ciąg an o wyrazie ogólnym an=23·54n+1 jest:
rosnący/stały/malejący.

6. Ciąg an o wyrazie ogólnym an=-n-1 jest:
rosnący/stały/malejący.
RedtFteWkmvrI
Polecenie 2

Sporządź wykres każdego z ciągów i określ, czy jest to ciąg stały, malejący czy rosnący.

Podaj pierwsze sześć wyrazów każdego z ciągów. Oblicz różnicę an+1-an i na tej podstawie określ, czy jest to ciąg stały, malejący czy rosnący.

an=-nn-1+n2

bn=-2n+6

cn=n-7

dn=n2+2

en=n-2n+1-n+1n+2+4n