Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RkDJhoiuZ8sal1
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawną odpowiedź. Ciąg an określony wzorem ogólnym an=-12n-1·n jest: Możliwe odpowiedzi: 1. rosnący, 2. malejący, 3. stały, 4. niemonotoniczny
RwFrgHJN2iuTP1
Ćwiczenie 2
Każdy z ciągów określony jest za pomocą opisu słownego. Zaznacz ciąg, który jest rosnący. Możliwe odpowiedzi: 1. Każdej liczbie naturalnej dodatniej przyporządkowujemy sumę jej cyfr., 2. Każdej liczbie naturalnej dodatniej przyporządkowujemy liczbę jej dzielników naturalnych., 3. Każdej liczbie naturalnej dodatniej przyporządkowujemy resztę z dzielenia tej liczby przez 5., 4. Każdej liczbie naturalnej dodatniej przyporządkowujemy pierwiastek z tej liczby.
Rywkghc4PFHhb2
Ćwiczenie 3
Uzupełnij wyrazy ciągu, wiedząc, że jest to ciąg niemalejący i jego wyrazami są liczby naturalne.
Wpisz odpowiednie liczby. 2, Tu uzupełnij, 2, 2, 3, 8, 11, Tu uzupełnij, 11, 12, 15, 30, 30, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, 30, 45, ...
RpWHr5sYJlfH32
Ćwiczenie 4
Ciągi określone są podanymi wzorami. Przeciągnij wzór każdego ciągu do odpowiedniego pola. Ciągi rosnące Możliwe odpowiedzi: 1. an=n+1n-1, 2. cn=-n-12, 3. bn=n+12-n-12-4n, 4. tn=1-n1+n, 5. kn=2n+n+1n-1-n2+1, 6. dn=-1-nn+1 Ciagi malejące Możliwe odpowiedzi: 1. an=n+1n-1, 2. cn=-n-12, 3. bn=n+12-n-12-4n, 4. tn=1-n1+n, 5. kn=2n+n+1n-1-n2+1, 6. dn=-1-nn+1 Ciągi stałe Możliwe odpowiedzi: 1. an=n+1n-1, 2. cn=-n-12, 3. bn=n+12-n-12-4n, 4. tn=1-n1+n, 5. kn=2n+n+1n-1-n2+1, 6. dn=-1-nn+1
RBsnQK8Z0l3tq2
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Ciag an jest ciągiem rosnącym o wyrazach dodatnich. Zaznacz, które stwierdzenie jest prawdziwe, a które fałszywe.. Ciąg b_n=-|a_n |+10 nie jest monotoniczny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciąg c_n=a_n^2-6 jest malejący.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciąg 𝑑𝑛=−14𝑛∙𝑎𝑛 jest rosnący.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciąg e_n=(-1)/a_n jest monotoniczny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 6
R9eJ7X9uZzcIM
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Rw1iq3OhR8xZ7
Połącz w pary ciągi z określoną monotonicznością. an=1n+1 Możliwe odpowiedzi: 1. nie jest monotoniczny, 2. rosnący, 3. malejący, 4. stały bn=n2n+1 Możliwe odpowiedzi: 1. nie jest monotoniczny, 2. rosnący, 3. malejący, 4. stały cn=1n+1 Możliwe odpowiedzi: 1. nie jest monotoniczny, 2. rosnący, 3. malejący, 4. stały dn=-1n Możliwe odpowiedzi: 1. nie jest monotoniczny, 2. rosnący, 3. malejący, 4. stały
3
Ćwiczenie 7

Znajdź wszystkie takie liczby t, dla których ciąg an=-t-1t+3n-1 jest rosnący.

3
Ćwiczenie 8

Wykaż, że ciąg an określony wzorem ogólnym an=n-4+1 nie jest monotoniczny.