Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z apletem przedstawiającym czworościan. Przyjrzyj się uważnie kątom pomiędzy wysokością czworościanu a jego krawędziami. Oceń ich miary i zakres, z którego pochodzą. Poruszając myszką na ilustracji, możesz obserwować poszczególne kąty w czworościanie z różnej perspektywy. Zastanów się, jakimi funkcjami trygonometrycznymi zaznaczonych kątów można opisać zależności krawędzi bocznych od wysokości.

Zapoznaj się z poniższym opisem apletu.

R1dWTwMrNroVr
Aplet przedstawia czworościan ABCD. Kąt pomiędzy krawędzią ściany bocznej AD, a wysokością czworościanu DE ma miarę α. Kąt pomiędzy krawędzią ściany bocznej BD, a wysokością czworościanu DE ma miarę β. Kąt pomiędzy krawędzią ściany bocznej CD, a wysokością czworościanu DE ma miarę γ.
Polecenie 2

Długość wysokości czworościanu ABCD wynosi H. Kąty pomiędzy wysokością czworościanu ED a jego krawędziami AD, BDCD mają miarę α, βγ, odpowiednio. Wyznacz sumę odległości punktu E od wierzchołków trójkąta ABC.

Polecenie 3

W czworościanie ABCD dane są długości jego krawędzi AD=a, BD=bCD=c. Kąty pomiędzy wysokością czworościanu ED a jego krawędziami ADBDCD mają miarę α, βγ, odpowiednio. Uzasadnij, że

acosα=bcosβ=ccosγ.