Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RFv6LC46jVgsk1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij luki w tekście jednym z zamieszczonych określeń. W czworościanie foremnym trzy kąty pomiędzy wysokością czworościanu a jego krawędziami mają 1. mają równe, 2. Nie istnieje, 3. Istnieje, 4. 30°, 5. różne, 6. mogą mieć różne, 7. 60°, 8. 90°, 9. równe, 10. 45°, 11. mają różne miary.
W czworościanie, który nie jest foremny, trzy kąty pomiędzy wysokością czworościanu a jego krawędziami 1. mają równe, 2. Nie istnieje, 3. Istnieje, 4. 30°, 5. różne, 6. mogą mieć różne, 7. 60°, 8. 90°, 9. równe, 10. 45°, 11. mają różne miary.
W czworościanie kąt pomiędzy wysokością czworościanu a krawędzią boczną ma miarę mniejszą od 1. mają równe, 2. Nie istnieje, 3. Istnieje, 4. 30°, 5. różne, 6. mogą mieć różne, 7. 60°, 8. 90°, 9. równe, 10. 45°, 11. mają różne.
W czworościanie foremnym kąt pomiędzy krawędziami bocznymi ma miarę 1. mają równe, 2. Nie istnieje, 3. Istnieje, 4. 30°, 5. różne, 6. mogą mieć różne, 7. 60°, 8. 90°, 9. równe, 10. 45°, 11. mają różne.
1. mają równe, 2. Nie istnieje, 3. Istnieje, 4. 30°, 5. różne, 6. mogą mieć różne, 7. 60°, 8. 90°, 9. równe, 10. 45°, 11. mają różne czworościan, w którym kąt pomiędzy krawędziami bocznymi jest kątem prostym.
1
Ćwiczenie 2
RezGFSMTs4xQP
Wpisz poprawną odpowiedź. Miara kąta pomiędzy wysokością DE czworościanu ABCD a jego krawędzią boczną AD, jeśli AD=2DE, wynosi {}.
2
Ćwiczenie 3

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym długość krawędzi podstawy wynosi 3. Krawędzie boczne tego czworościanu mają długość 2. Jakie miary mają kąty pomiędzy wysokością czworościanu a krawędziami bocznymi ?

2
Ćwiczenie 4

Czy istnieje czworościan, którego trzy kąty pomiędzy krawędziami bocznymi mają odpowiednio miary 119°, 120°121°?

2
Ćwiczenie 5

W czworościanie ABCD krawędź AD jest prostopadła do krawędzi ABAC. Wiedząc, że krawędzie AB, AC, ADBC mają taką samą długość, wyznacz kąt pomiędzy krawędziami BDCD.

2
Ćwiczenie 6
ROu3Xjmcp7xxO
Objętość czworościanu ABCD jest równa V, a pole jego podstawy ABC wynosi P. Kąty pomiędzy wysokością czworościanu ED a jego krawędziami AD, BDCD mają miarę α, βγ, odpowiednio. Suma długości krawędzi bocznych tego czworościanu wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. 3VP1cosα+1cosβ+1cosγ, 2. 3VPcosα+cosβ+cosγ, 3. V3Psinα+sinβ+sinγ
3
Ćwiczenie 7

W czworościanie ABCD o podstawie ABC dane są długości krawędzi AC=a, BC=bCD=c. Wyznacz, dla jakiego kąta pomiędzy krawędziami ACBC oraz kąta pomiędzy krawędzią CD a wysokością czworościanu objętość tego czworościanu będzie największa. Oblicz tą objętość.

3
Ćwiczenie 8

Dany jest czworościan foremny ABCD. Niech E będzie spodkiem wysokości opuszczonej z wierzchołka D, a punkt F środkiem odcinka AD. Wyznacz sinus kąta AFE.