Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z apletem poniżej. Sprawdź jak siatka graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego składa się w jego model.

Zapoznaj się z apletem.

R7qIaHiwe0TNt
Aplet przedstawia graniastosłup sześciokątny prawidłowy, który rozkłada się tworząc siatkę. Aplet umożliwia ustawienie długości boku sześciokąta oznaczone literą a oraz wysokości graniastosłupa, która jest oznaczona literą H. Zakres wartości a oraz H jest od 0,5 do 5. Ustawiając wartość a na 2 a wartość H na 4 otrzymujemy graniastosłup o niewielkiej podstawie i dużej wysokości. Po rozłożeniu graniastosłupa do formy siatki otrzymujemy dwa małe sześciokąty oraz 6 prostokątów których boki przylegające do sześciokątów są o wiele krótsze od boków stanowiących krawędzie boczne graniastosłupa. Ustawiając wartość a na 4 a wartość H na 2 otrzymujemy graniastosłup o dużej podstawie i małej wysokości. Po rozłożeniu go do formy siatki otrzymujemy dwa duże sześciokąty oraz 6 prostokątów których boki przylegające do sześciokątów są o wiele dłuższe od boków stanowiących krawędzie ścian bocznych graniastosłupa.
Polecenie 2

Ustaw wartość a na 2H na 4, a następnie odwrotnie. Oceń na podstawie siatki, który graniastosłup będzie miał większe pole powierzchni. Co powiesz o polach powierzchni bocznej tych graniastosłupów?

Zastanów się który z podanych graniastosłupów ma większe pole powierzchni, ten którego wartość a jest równa 2 i wartość H jest równa 4, czy ten w którym wartości zostały odwrócone. Co powiesz o polach powierzchni bocznej tych graniastosłupów.