Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R12GJ0BXBJVee11
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 1
R1G34Zd5ss8Hl
Dana jest grafika przedstawiająca 2 sześciokąty foremne oraz 6 prostokątów. Ułożenie elementów jest następujące: prostokąty ustawione są w rzędzie i przylegają do siebie dłuższymi bokami. Do krótszych boków ostatniego prostokąta przylegają sześciokąty, jeden od góry, drugi od dołu. Czy przedstawione elementy stanowią siatkę graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Tak, 2. Nie
R15kRrREhDMRy11
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 2
RXrPISaWcpvPd
Dana jest siatka graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego. Siatka składa się z dwóch sześciokątów foremnych oraz sześciu prostokątów. Ułożenie elementów jest następujące: prostokąty ustawione są w rzędzie i przylegają do siebie dłuższymi bokami. Do górnego krótszego boku pierwszego prostokąta przylega jeden sześciokąt. Do dolnego krótszego boku piątego prostokąta przylega drugi sześciokąt. W pierwszym i ostatnim prostokącie w rzędzie zaznaczone zostały przekątne tych prostokątów. W pierwszym prostokącie przekątna zaczyna się w lewym dolnym wierzchołku a kończy w prawym górnym. W piątym prostokącie górny wierzchołek przekątnej jest po lewej stronie, a dolny z prawej strony. W sześciokącie przylegającym od góry do pierwszego prostokąta została zaznaczona jego krótsza przekątna w taki sposób, że ma wspólny wierzchołek z przekątną pierwszego prostokąta. Czy odcinki zaznaczone na siatce graniastosłupa są bokami tego samego trójkąta w graniastosłupie? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Tak, 2. Nie
2
Ćwiczenie 3

Dana jest siatka graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego. Jaką długość ma wysokość tego graniastosłupa?

RtPsluq1rRnVG
R16koDjt5TOYK
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
2
Ćwiczenie 4

Siatki poniżej przedstawiają ten sam graniastosłup prawidłowy sześciokątny.

Rt2GZ6iIOrvbv
RLJEMfxZqYwRI
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Wysokość graniastosłupa jest o 1 dłuższa od krawędzi podstawy., 2. Krawędź podstawy ma długość, która jest liczbą niewymierną., 3. Dłuższa przekątna podstawy jest o 1 krótsza od wysokości graniastosłupa., 4. Krótsza przekątna podstawy ma długość, która jest liczbą wymierną.
2
Ćwiczenie 5

Odcinki zaznaczone w siatce graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego na rysunku są bokami tego samego trójkąta.

RMRJkeWawaA1c
RWxrh3HLv3zT4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RoOSmDjbhhOGB21
Ćwiczenie 6
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ćwiczenie 6
R1A591KsKgTSr
Dana jest siatka graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego. Siatka składa się z dwóch sześciokątów foremnych oraz sześciu kwadratów. Ułożenie elementów jest następujące: kwadraty ustawione są w rzędzie i przylegają do siebie bokami. Do górnego boku czwartego kwadratu przylega pierwszy sześciokąt. Do dolnego boku trzeciego kwadratu przylega drugi sześciokąt. Długość boku kwadratu wynosi 3. Długość boku sześciokąta foremnego również wynosi 3. Oblicz graniastosłupa i zaznacz prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 40,5 pierwiastka z 3
3
Ćwiczenie 7

Dane są siatki dwóch graniastosłupów prawidłowych sześciokątnych jak na rysunku poniżej.

R1ElsJb0TSVKU
R1cF9BT4xSCRa
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”. . Graniastosłupy powstałe po złożeniu tych siatek mają takie samo pole powierzchni bocznej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przekątne ścian bocznych obu graniastosłupów są tej samej długości.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Objętość obu graniastosłupów wyraża się liczbą wymierną.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W obu graniastosłupach jedna przekątna podstawy wyraża się liczbą wymierną, a druga niewymierną.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
ROrihgghtoN3W3
Ćwiczenie 8
Wszystkie wielokąty, z których składa się siatka graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego są wielokątami foremnymi, o równej długości krawędzi.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Stosunek pola podstawy do pola powierzchni bocznej w tym graniastosłupie wynosi 34., 2. Kąt nachylenia dłuższej przekątnej do podstawy ma miarę 60°., 3. Kąt nachylenia krótszej przekątnej do podstawy ma miarę 30°., 4. Trójkąt, którego bokami są przekątne sąsiednich ścian bocznych i krótsza przekątna podstawy jest równoboczny.