Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zaobserwuj wskazania prostej, zmieniając wartości zawarte w suwaku. Co ilustrują punkty przedstawione na układzie współrzędnych? Jakie możesz wyciągnąć wnioski?

Polecenie 1

Zastanów się co ilustrują punkty przedstawione na układzie współrzędnych? Co jesteś w stanie zauważyć patrząc na współrzędne każdego z punktów przez które przechodzi prosta o zadanym ustawieniu? Wyciągnij wnioski.

R10cJf3jNbxUo
Aplet przedstawia układ współrzędnych o pionowej osi y i poziomej osi x. Na obydwu osiach zaznaczone zostały punkty: 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, czterdzieści siedem. Z wszystkich punktów znajdujących się na tych osiach poprowadzone zostały proste. Proste poprowadzone z punktów znajdujących się na osi y są równoległe do osi x, natomiast proste poprowadzone z punktów na osi x są równoległe do osi y. Miejsca przecięcia się prostych zaznaczone zostały punktami. Proste zakończone są w taki sposób, że ich końce wraz z osiami tworzą trójkąt prostokątny. Na płaszczyźnie znajduje się również prosta nachylona względem układu w taki sposób, że przecina osi y oraz oś x w tym samym punkcie. Ustawiając prostą na wartość 10 sprawiamy, że przecina ona oś y na wysokości 10 oraz oś x w punkcie 10. Prosta ta ma kolor pomarańczowy. Zakres ustawiania prostej sięga od 6 do pięćdziesięciu. Ustawiając wartość prostej równą 6 przecina ona oś y i x w na wysokości 6 oraz przechodzi przez punkt nawias, 3, 3, zamknięcie nawiasu. Ustawiając wartość prostej równą 16 przecina ona oś y i x w na wysokości 16 oraz przechodzi przez punkty kolejno: nawias, 3, 13, zamknięcie nawiasu, nawias, 5, 11, zamknięcie nawiasu, nawias, 11, 5, zamknięcie nawiasu, nawias, 13, 3, zamknięcie nawiasu. Ustawiając wartość prostej równą 23 przecina ona oś y i x w na wysokości 23 i nie przechodzi przez żaden charakterystyczny punkt. Ustawiając wartość prostej równą 42 przecina ona oś y i x w na wysokości 42 oraz przechodzi przez punkty kolejno: nawias, 5, 47, zamknięcie nawiasu, nawias, 11, 31, zamknięcie nawiasu, nawias, 13, 29, zamknięcie nawiasu, nawias, 19, 23, zamknięcie nawiasu, nawias, 23, 19, zamknięcie nawiasu, nawias, 99, 13, zamknięcie nawiasu, nawias, 31, 11, zamknięcie nawiasu, nawias, 37, 5, zamknięcie nawiasu.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida