Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią audiobooka i wykonaj ćwiczenia.

RBrZPpJzwxUP5
Nagranie dźwiękowe Dyskusja nad reformą systemu finansowania Kościoła w Polsce.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RWeVOKEAO9hhv
Wyszukaj w internecie i podaj trzy przykłady inwestycji zrealizowanych z Funduszu Kościelnego w twojej okolicy. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RxP9t0DbsfTxB
Zajmij stanowisko: czy kościoły powinny się „samofinansować”, czy zrezygnować z dochodów własnych, a być finansowane jedynie przez państwo z podatku kościelnego, czy też powinna pozostać forma łącząca dwie powyższe opcje? Swoje zdanie uzasadnij minimum dwoma argumentami. (Uzupełnij).