Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1CgRf59V5Nzd1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, którego działania nie można zaliczyć do celów realizowanych przez Kościół według Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. Możliwe odpowiedzi: 1. organizowanie kultu bożego, 2. zapewnienie utrzymania duchowieństwu i innym pracownikom kościelnym, 3. prowadzenie dzieł apostolatu i miłości, 4. agitacja polityczna
R1aoj1g5ynwmN1
Ćwiczenie 2
Zaznacz zadania Funduszu Kościelnego. Możliwe odpowiedzi: 1. Pokrywanie części wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczanych na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych duchowieństwa., 2. Wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz wspieranie inicjatyw dotyczących zwalczania patologii społecznych., 3. Pomoc materialna przy remontach i konserwacji obiektów sakralnych mających wartość historyczną., 4. Regularna pomoc materialna w wydatkach parafii.
Rfr877ukhnC6I2
Ćwiczenie 3
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Konferencja Episkopatu Polski jest najwyższym strukturalnym organem Kościoła katolickiego w Polsce. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Źródłami dochodów osób duchownych mogą być tylko umowy o pracę bądź inne umowy cywilnoprawne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Duchowieństwu nie przysługują ulgi celne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Według polskiego ustawodawstwa wszelkie dochody, bez względu na ich pochodzenie, przeznaczone na cele kultu religijnego, są zwolnione z podatku. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Wiktor Klimiuk Podatek kościelny – idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim

Nie mniejsze znaczenie praktyczne mają przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zapewniające możliwość odliczenia darowizny przekazanej na cele religijne. Tak skonstruowana ulga podatkowa pozwala osobom prawnym i osobom fizycznym odliczać od podstawy opodatkowania darowizny dokonanej na wskazane cele, w tym na kult religijny. (…) Podatnik, który dokona darowizny na rzecz osoby prawnej danego Kościoła nie będzie zatem zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od darowanej kwoty.

podatek Źródło: Wiktor Klimiuk, Podatek kościelny – idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim, Warszawa 2015, s. 166–167.
RzZZe5rUBSpM9
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z materiałami źródłowymi, a następnie wykonaj ćwiczenie.

Źródło I

R1X8sYo61OMJ0

Załącznik zawiera plik PDF pod tytułem Jak mądrze wybrać organizację i przekazać 1%? Cztery proste kroki.

ngo.pl, Jak mądrze wybrać organizację i przekazać 1%? Cztery proste kroki
Źródło: ngo.pl, dostępny w internecie: ngo.pl [dostęp 4.05.2021 r.].
Plik PDF o rozmiarze 108.54 KB w języku polskim

Infografika przedstawia informacje dotyczące przekazania 1% podatku na organizacje.

Pytanie brzmi: Jak mądrze wybrać organizację i przekazać 1%? Cztery proste kroki.

1. Wybierz, co jest dla Ciebie ważne:

Zwierzęta? Kultura? Osoby bezdomne? Organizacji pożytku publicznego (OPP) jest prawie 9 tys., zajmują się różnymi rzeczami. To Ty decydujesz, której OPP przekazać 1%.

Niekoniecznie musisz przekazać swój 1% tej organizacji, która najbardziej się reklamuje. Niekoniecznie tej, której wybór sugeruje program do PIT‑ów. Niekoniecznie osobie prywatnej, która ma w OPP swoje subkonto

2. Poszukaj organizacji w swojej okolicy.

Małe, lokalne organizacje często nie mają pieniędzy na promocję, a robią świetne rzeczy, wpływające na Twoje życie. Na grafikach przedstawiono mapę, rodzinę, ludzi sadzących drzewa, budę z psem i kotem, maski teatralne.

3. Sprawdź, co organizacja zrobiła do tej pory.

Nie dawaj w ciemno – zajrzyj na jej stronę www, do sprawozdań, zobacz na co wydaje 1%.

4. Złóż PIT

Wpisz numer KRS wybranej OPP w zeznaniu podatkowym. UWAGA: Przy rozliczeniu przez usługę „Twój e‑PIT” (podatki.gov.pl) w zeznaniu automatycznie pokaże się numer KRS OPP, której rok wcześniej przekazałeś/-łaś 1% (jeśli nadal może zbierać 1%). Możesz zmienić OPP lub zostawić.

Wyślij zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. UWAGA: Przy rozliczeniu przez usługę „Twój e‑PIT” akceptujesz Twoje zeznanie i wysyłasz je elektronicznie.

Zdecyduj! Wspierasz organizację, której cele są dla Ciebie ważne albo 1% Twojego podatku zostaje w budżecie państwa. Grafika przedstawia stos monet.

Wybierz z głową! Informacje o OPP uprawnionych do zbierania 1%, z podziałem na branże (kultura, edukacja itd.), regiony znajdziesz pod adresem: pozytek.ngo.pl Grafika przedstawia głowę człowieka.

źródło: ngo.pl Portal ngo.pl jest prowadzony i rozwijany dzięki wsparciu Polsko‑Amerykańskiej Fundacji Wolności. Logotyp fundacji przedstawia polską flagę na tle granatowej flagi z gwiazdami.

Źródło II

1
Tomasz Stanisławski Konsekwencje budżetowe pośredniego wspierania instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce

Finansowanie pośrednie (…) dotyczy sytuacji, w których ustawodawca premiuje podmioty trzecie (osoby fizyczne i prawne) wspierające działalność kościołów i innych związków wyznaniowych. Dotyczy to przede wszystkim możliwości pomniejszania podstawy opodatkowania lub samego podatku o kwoty przekazywane na rzecz określonej działalności lub specjalnego rodzaju podmiotów powiązanych z kościołami.

studia Źródło: Tomasz Stanisławski, Konsekwencje budżetowe pośredniego wspierania instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2011, nr 14, s. 272.
R1YU1haI3j4rW
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Wiktor Klimiuk Podatek kościelny – idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim

Obecny system finansowania Kościoła katolickiego opiera się na współpracy państwa z Konferencją Episkopatu, diecezjami i parafiami. (…) Zgodnie z regulaminem ekonomicznym Konferencji Episkopatu z 1985 r. dobra należące do Konferencji Episkopatu dzielą się na trzy grupy: Majątek Konferencji Episkopatu, Wspólny Fundusz Międzydiecezjalny oraz pozostałe fundusze celowościowe. Na dochody Wspólnego Funduszu Międzydiecezjalnego składają się: dotacja pochodząca z podatku kościelnego fakultatywnego i subwencji państwowej, zyski własne funduszu i składki diecezjalne. Wpłaty diecezji mają charakter raczej symboliczny, stanowią jedną dziesiątą środków pochodzących z asygnaty i subwencji. Niemniej są ważnym środkiem w niwelowaniu różnic pomiędzy diecezjami, jako że wielkość diecezji jest bardzo zróżnicowana, tak samo jak procent wiernych w różnych diecezjach. Dzięki wpłatom diecezjalnym większe diecezje wpłacają większe kwoty do wspólnej puli.

podatek Źródło: Wiktor Klimiuk, Podatek kościelny – idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim, Warszawa 2015, s. 166–167.
R1E4E48h5AGQE
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Wiktor Klimiuk Podatek kościelny – idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim

W przypadku podatku kościelnego istnieją dwie metody wyznaczenia przedmiotu podatku i podstawy opodatkowania. Pierwszym sposobem jest utworzenie samodzielnego podatku kościelnego, który przyjmuje wyznaczony przez Kościół lub państwo przedmiot i podstawę opodatkowania. Przedmiotem opodatkowania jest w tym przypadku zazwyczaj dochód lub majątek. (…) Drugą metodą, o wiele częściej stosowaną, jest utworzenie podatku kościelnego jako podatku akcesoryjnego (…).

podatek Źródło: Wiktor Klimiuk, Podatek kościelny – idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim, Warszawa 2015, s. 166–167.
RLGvPswif7Yr7
Wyjaśnij, czym jest kościelny podatek akcesoryjny. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
dg Przewodniczący KEP i minister finansów o transakcjach bezgotówkowych w kościołach

Abp Gądecki wskazał, że Kościół ma permanentny problem z brakiem pieniędzy. Podczas gdy z utrzymaniem księży zazwyczaj nie ma problemu, kwestie takie jak np. remonty zabytkowych świątyń niosą za sobą mimo zewnętrznych dofinansowań ogromne koszty, obciążające kościelne budżety.

ekai Źródło: dg, Przewodniczący KEP i minister finansów o transakcjach bezgotówkowych w kościołach, 13.12.2019 r., dostępny w internecie: ekai.pl [dostęp 5.07.2021 r.].
RP9qmU6UZWQie
Wyjaśnij, na czym polega zewnętrzne dofinansowanie Kościoła w kwestii podanej w tekście. (Uzupełnij).