Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią audiobooka. Zastanów się, jakie warunki muszą być spełnione, aby społeczeństwo mogło być określone mianem obywatelskiego.

R10AJV7jeP59p
Nagranie dźwiękowe Jaki jest stan społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce?
Źródło cytatów: Krzysztof Podemski, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie, „Ruchy Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2/2014, s. 104‑107.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 1

Bazując na tekście audiobooka oraz swoim doświadczeniu kontaktów z innymi ludźmi i instytucjami stwórz mapę myśli, w której uporządkujesz argumenty na rzecz tezy, że współczesne społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim, oraz tezy przeciwnej, że takie nie jest.

RuPrhEf1en8An1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ćwiczenie 1
R2VxpMg4nNLxM
(Uzupełnij).