Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem „Depresja – przeciwnik, którego można pokonać” i wykonaj zadania.

RIgXKnhZhkb2l
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Depresja – przeciwnik, którego można pokonać.
Oprac. na podst.: Czym jest depresja?, wyleczdepresje.pl.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
Rmv66xh90FcK5
Wymień objawy depresji. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RqtC1KIiAjez5
Podaj sposoby profilaktyki depresji. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RRoAODyJFNloT
Wskaż, gdzie mogą uzyskać pomoc osoby cierpiące na depresję. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
R18BZLdz2cXxm
Wymień, które z przedstawionych sposobów pomocy osobie cierpiącej na depresję są twoim zdaniem najtrudniejsze. Uzasadnij swoją opinię. (Uzupełnij).