Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią audiobooka. Określ, jaki był stosunek Cezara do Galów i Germanów.
Zapoznaj się z treścią audiobooka. Określ, jaki był stosunek Cezara do Galów i Germanów.
R1XF48AVZ6TwP
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 2

Odpowiedz na pytania: Do kogo Cezar adresował swoje dzieło? Co na to wskazuje? Dlaczego Cezar pisał o sobie w trzeciej osobie?

RLmkWnpxAOgc5
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
R1XE7wjnbIlYi
Nagranie dźwiękowe pod tytułem Nie tylko Asterix. Cezar i Galowie.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o.
Wszystkie cytaty pochodzą z Wojny galijskiej J. Cezara. Opracowanie: własne. Wykorzystano fragmenty z: ks. I, 1, 11; ks. II, 1, 3; ks. VI 11, 24, tłum. E. Konik, 2004 r., licencja: CC BY-SA 3.0.