Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem i wykonaj polecenia.

Rg63vff73rtaY
Nagranie dźwiękowe Prezydent – strażnik konstytucji.
Oprac. na podst.: Biblioteka Sejmowa, libr.sejm.gov.pl [dostęp: 29.01.2021].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RBeCUd9XRoCQJ
Na podstawie fragmentów konstytucji oceń, czy powołanie prezydenta w wyborach powszechnych zawsze ma wpłwy na zwiększenia jego kompetencji. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
Rq46AyURtt1H1
Porównaj kompetencje prezydenta w poszczególnych państwach. Zastanów się nad przyczynami historycznymi wprowadzonych rozwiązań. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RNpNTiICERanZ
Oceń, w jakim zakresie prezydenci pełnią funkcję głowy państwa i strażników konstytucji, a w jakim są elementami władzy wykonawczej. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
R19WtmDu93VuD
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).