Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem. Zwróć uwagę na relacje między społeczeństwem obywatelskim a prawami człowieka.

RMAXhTCLO2HMm
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Co łączy społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka i demokrację?
Źródło cytatów: Marcin Jastrzębski, Społeczeństwo obywatelskie a prawa człowieka, [w:] Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Warszawa 2009, s. 51–55.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RtjFLvF6nnDNg
Podaj przykłady działań obywateli służące budowie społeczeństwa obywatelskiego, a wynikające z praw człowieka. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1F9euauDWAQn
Zajmij stanowisko: czy społeczeństwo obywatelskie może funkcjonować bez respektowania praw człowieka? Swoje zdanie uzasadnij minimum dwoma argumentami. (Uzupełnij).