Polecenie 1
Zapoznaj się z nagraniem, zwróć uwagę na czynniki wpływające na proces socjalizacji. Następnie wykonaj zadanie.
Zapoznaj się z nagraniem, zwróć uwagę na czynniki wpływające na proces socjalizacji. Następnie wykonaj zadanie.
RsWzi24XqKJuX
Nagranie dźwiękowe pod tytułem Nie tylko genotypem człowiek żyje, czyli dlaczego socjalizacja, uspołeczniając nas wszystkich, każdego czyni odmiennym.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
1
Ćwiczenie 1
R6CCu1MgQVt16
Mapa myśli. Stwórz mapę myśli, aby uporządkować czynniki, które miały największy wpływ na jedną z wartości, norm, wzorów lub umiejętności, która twoim zdaniem dominuje jako cecha twojej osobowości. Uwzględnij oddziaływanie, jakie miały na ciebie różne podmioty w ramach socjalizacji pierwotnej i wtórnej. Na najniższym poziomie mapy myśli umieść konkretne cechy tych podmiotów, które wpłynęły na efekty procesu socjalizacji w twoim przypadku.. Lista elementów: Nazwa kategorii: Efekt socjalizacyjny (wartość, norma, wzór, umiejętność)Elementy należące do kategorii Efekt socjalizacyjny (wartość, norma, wzór, umiejętność)Nazwa kategorii: Socjalizacja pierwotnaElementy należące do kategorii Socjalizacja pierwotnaNazwa kategorii: Kto?Elementy należące do kategorii Kto?Nazwa kategorii: Jak?Koniec elementów należących do kategorii Kto?Koniec elementów należących do kategorii Socjalizacja pierwotnaNazwa kategorii: Socjalizacja wtórnaElementy należące do kategorii Socjalizacja wtórnaNazwa kategorii: Kto?Elementy należące do kategorii Kto?Nazwa kategorii: Jak?Koniec elementów należących do kategorii Kto?Koniec elementów należących do kategorii Socjalizacja wtórnaKoniec elementów należących do kategorii Efekt socjalizacyjny (wartość, norma, wzór, umiejętność)
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RP2W1qpG9yRSQ
(Uzupełnij).